Ukraina vẫn chưa đáp ứng các điều kiện cho một chương trình cho vay mới.
Tổng thống Vladimir Zelensky, Thủ tướng Alexei Goncharuk và Bộ trưởng Tài chính Oksana Markarova đã có cuộc hội đàm tại Davos với Giám đốc điều hành của Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva.

Cơ quan báo chí của tổng thống nói rằng họ đã nói về tiến trình cải cách tư pháp, tăng cường luật pháp và thực hiện cải cách cơ cấu. Triển vọng của một chương trình tài chính mở rộng 5,5 tỷ USD, mà Ukraina và IMF đã đồng ý vào cuối năm 2019, cũng đã được thảo luận. Dịch vụ báo chí của Thủ tướng nói riêng nói rằng họ đã nói chuyện với Georgiev về việc hoàn thành các điều kiện tiên quyết cần thiết để phê duyệt một chương trình cho vay mới.

Phó giám đốc thứ nhất của Ngân hàng Quốc gia NBU, Ekaterina Rozhkova, đã từng nói rằng để bắt đầu chương trình, Ukraina phải thông qua luật về lưu thông đất nông nghiệp và luật bảo đảm không trả lại ngân hàng PrivatBank cho các chủ cũ.

Hãy nhớ lại rằng chương trình cho vay mới về tài chính mở rộng (EFF) với giá 5,5 tỷ đô la được thay thế chương trình dự phòng 14 tháng hiện tại (SBA) bằng 3,9 tỷ đô la.

Trong khi đó chủ tịch Hội đồng NBU, ông Danilishin nói rằng việc trả lại ngân hàng Privatbank cho các chủ sở hữu trước đây là rất có khả năng.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề