Thị trường đất đai sẽ chỉ được mở cho công dân Ukraina.

Tổng thống Ukraina Volodimir Zelenskiy nói rằng vấn đề bán đất nông nghiệp sẽ được quyết định thong qua một cuộc trưng cầu dân ý toàn Ukraina.

Điều này được nêu trong một đề xuất của tổng thống được công bố vào thứ 2, 11 tháng 11 năm 2019.

“Chẳng bao lâu nữa, quốc hội sẽ xem xét việc áp dụng một thị trường đất đai. Hai mươi năm qua đã vấn đề này đã bị cấm thảo luận tới. Các chính trị gia cũ đã đe dọa những người bình thường, gieo vào đầu họ một số huyền thoại, và tin rằng điều đó không nên được thực hiện. Nhưng bạn không ngạc nhiên khi các chính trị gia cũ bắt đầu chăm sóc người dân như thế nào. Họ lại bắt đầu chăm sóc người dân chẳng? Hay là có thể họ đang vận động hành lang vì quyền lợi của ai đó” – ông Zelenskiy nói.

Theo ông Zelenskiy, đã quyết định rằng giữa lần đọc thứ nhất và lần thứ hai, dự thảo luật về thị trường đất đai sẽ được sửa đổi, theo đó chỉ có công dân và công ty Ukraina do công dân Ukraina thành lập mới có quyền bán và mua đất.

“Người nước ngoài và các công ty nước ngoài, hoặc các Cty mà trong số những người sáng lập Cty có người nước ngoài, sẽ có quyền mua đất Ukraina chỉ khi có sự đồng ý của người dân Ukraina trong một cuộc trưng cầu dân ý toàn Ukraina”, – tổng thống Zelenskiy nói.

Luật về trưng cầu dân ý vẫn chưa được quốc hội Ukraina thông qua.

  • Trong khi đó

Đảng “Batkivschina” yêu cầu tổng thống và chính phủ rút dự luật số 2178-10 (về thị trường điền địa) ra khỏi chương trình nghị sự xem xét của quốc hội.

Bà Yulia Tymoshenko đã công bố điều này vào thứ 2, tại một cuộc họp của Hội đồng Hòa giải của các chủ tịch của các phe phái ở quốc hội, các ủy ban và các nhóm nghị viện.

“Nếu ngày mai, ít nhất là trong lần đọc đầu tiên, dự luật này được bỏ phiếu, điều này có nghĩa là 72% lãnh thổ của Ukraina sẽ nằm dưới chiếc búa gõ (ý là đấu giá, -nd) để bán. Một mặt, một người, bao gồm cả người nước ngoài có thể nắm giữ quyền sở hữu ngay 210 000 héc ta đất nông nghiệp. Nói cách khác, một số tập đoàn quốc tế sẽ có thể sở hữu lãnh thổ Ukraina. Đây không chỉ là về đất nông nghiệp, mà còn về sự mất độc lập và chủ quyền của nhà nước chúng ta. Đó còn là sự phá hủy nền an ninh quốc gia củacủa chúng ta”, – thủ lĩnh của Batkivschina nói.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề