Tổng thống đã trình quốc hội dự luật này vào tuần trước – về lộ trình đặc biệt để buộc tổng thống thoái vị.

Quốc hội Ukraina trong mấy tuần tới phải xem xét bất thường dự án luật về luận tội tổng thống – Impeachment. Đại diện tổng thống Ruslan Stefanchuk tuyên bố trong phiên họp HĐ hòa giải ở quốc hội.

Theo lời ông Stefanchuk, tổng thống đòi xem xét những dự luật quan trọng liên quan tới bầu cửu quốc hội, hủy bỏ quyền miến tố của ĐBND, buộc thoái vị tổng thống.

>>(Impeachment//im-pit-tr-ment >>отстранение от должности -nd).

“Trong tuần trước tổng thống đã trình dự án luật về thủ tục đặc biệt để buộc thoái vị tổng thống – Impeachment.   Ngoài ra, tổng thống cũng gửi thư cho chủ tịch quốc hội đề nghị xem xét ngay dự án luật về quyền bất khả tố của đại biểu nhân dân.

Trong tuần tới chúng tôi sẽ trình dự án
luật về sửa đổi luật “Về bầu cử đại biểu nhân dân Ukraina” (về bảo đảm quyền bầu
cử của quân nhân). Tôi muốn lưu ý đề nghị rằng, tất cả những vấn đề này đòi hỏi
sự chuẩn bị bất thường và được tổng thống xác định là cấp bách”, – ông
Stefanchuk thông báo.

Nguồn:
liga.net

»Cùng chủ đề