Như vậy liệu tổng thống có  thay đổi quan điểm về thị trường điền địa hay không. Nhiều thành viên của phe tổng thống khăng khăng đòi hoãn xem xét luật về thị trường điền địa ở Ukraina.

Tổng thống Ukraina Volodimir Zelenskiy tại phiên họp của phái “Phụng sựân dân” hứa sẽ cấm bán đất cho người nước ngoài trong phiên bản cuối cùng của Dự luật số 2178-10. Báo “Lb.ua” đưa tin về điều này dựa vào nguồn tin trong phái “Phụng sự nhân dân” ở
quốc hội Ukraina.

“Hôm nay, tổng thống đã đứng về phái của mình, ông đã thuyết phục chúng tôi về sự cần thiết phải thông qua dự luật mua-bán đất trong lần đọc đầu tiên do tác giả dự luật là ĐBND Mykola Solskiy đề xuất (Lưu ý: trong đó có quy phạm gây tranh cãi về khả năng mua đất bởi các công ty nước ngoài đã làm việc ở Ukraina trên hai năm hoặc từ năm 2014 đối với các pháp nhân có chủ sở hữu thụ hưởng là người nước ngoài)”, – ĐBND nói.

Ông nói thêm rằng, không phải tất cả các đại biểu của chúng tôi (Phái “Phụng sự nhân dân”) đều tham gia cuộc gặp tổng thống, nhưng vẫn có nhiều người khăng khăng rằng luật pháp này nên được hoãn lại. “Nhưng điều này đã không làm cho lãnh đạo thực sự lo lắng. Trước hết, điều này liên quan đến quyền mua đất của người nước ngoài gây nên những lo ngại. Do đó, hầu hết các đại biểu của phái đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật trong lần đọc thứ nhất”, – nguồn tin nói.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề