Tổng thống Ukraina Volodimir Zelenskiy đã cử người lãnh đạo UBHC quân quản tỉnh
Donetsk – Pavlo Kirilenko, một người từng làm công tố quân sự tại tp Uzhgorod.
.

Ông Kirilenko thay thế ông Kuts, người giữ chức vụ này được một năm theo sắc lệnh của
cựu tổng thống Poroshenko. Ông Kirilenko năm nay 33 tuổi.

Ông Kirilenko tốt nghiệp Học viện luật vào năm 2008, sau đó làm việc trong cơ quan công tố tỉnh Donetsk. Từ tháng 9 năm 2017 ông làm công tố quân sự ở quân khu Uzhgorod.

  • Tổng thống Zelenskiy đồng thời cử người lãnh đạo cơ quan SBU tại tỉnh Donetsk và Lugansk.

Trong buổi giới thiệu tỉnh trưởng mới tại tp Kramatorsk ông Zelenskiy chú thích:

“Tôi hiểu rằng ông ấy (Kirilenko) không tiện nói ra… Tình hình rất quan trọng – tất cả chúng ta đều hiểu rằng, ở đó có những người Ukraina cũng như chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu điều này. Ông Pavlo (Kirilenko) có gia đình ở đấy. Cha mẹ ở đấy, anh trai… Còn anh trai thì đối với Pavlo là một vấn đề “nan giải”, bì vậy tôi nhận sự can đảm về mình mà nói điều này ra. Với anh trai thì không thể nói quan điểm chính trị được, vì có sự khác biệt”, – tổng thống nói.

Lưu ý rằng, ngày 26 tháng 6 HĐBT đã đồng ý trình 8 ứng viên lãnh đạo các UBHC tỉnh
để tổng thống ra sắc lệnh về cán bộ.

Kirilenko là người đầu tiên trong danh sách được tổng thống phê chuẩn và giới thiệu.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề