Những người
được cử từng là phó chủ tịch UBHC tỉnh và được cử làm chủ tịch UBHC tỉnh tạm thời.

>> Sắc
lệnh: №412/2019 и №413/2019.

Ông
Oleg Prugla được cử tạm thời làm chủ tịch UBHC tỉnh Poltava, ông từng là phó chủ
tịch UBHC từ năm 2014.


Slilana Shatalova được cử tạm thời làm chủ tịch UBHC tỉnh Odesa. Từ năm 2017 bà
từng làm phó chủ tịch UBHC tỉnh Odesa.

Lưu ý rằng, cả chủ tịch tỉnh Poltava và tỉnh Odesa đều là những người vừa mới bị tổng thống Poroshenko sa thải mới đây, sau bầu cử vòng 1.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề