Tổng thống Ukraina Volodimir Zelenskiy đã ký sắc luật cấp quốc tịch cho những người đã tham gia chiến đấu vì toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraina.

Từ nay nếu bạn đi làm Hộ chiếu người sẽ chỉ làm cho bạn Thẻ ID, những cuốn hộ chiếu dưới dạng cuốn sách cũng phải đổi thành Thẻ ID-Card

Theo lời tổng thống, sẽ không có sự chậm trễ nhân tạo nào trong vấn đề này nữa.

Tổng thống đã cấp quốc tịch cho 14 người từng đã tham gia vào các chiến sự nhằm bảo vệ Ukraina ở miền đông. Cơ
quan báo chí phủ tổng thống thông báo.

Những người được nhận quốc tịch Ukraina theo sắc luật tổng thống lần này gồm: >>
Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Левани Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

“Tổng thống bảo đảm rằng, đây chỉ là quyết định đầu tiên về cấp quốc tịch Ukraina cho những người tham gia chiến sự vì Ukraina. Tiếp tục sẽ xem xét vấn đề này nhanh chóng hơn và không có sự chậm trễ nhân tạo nào như trước đây.
Theo thông tin của thủ lĩnh “Binh đoàn dân tộc” Andrey Biletskiy có khoảng 150 người chiến đấu vì Ukraina nhưng “Poroshenko không cấp cho họ quốc tịch vì những thành tích chiến đấu”.  

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề