Cuộc thảo luận với các tổ chức xã hội liên quan tới quyền hạn của tổng thống Ukraina.

Ứng viên tổng thống Volodimir Zelenskiy đã không tới tham gia thảo luận với các đại diện của các tổ chức xã hội tại Đài truyền hình xã hội Ukraina.

Tham gia thảo luận có các thành viên của Sáng kiến ngoài đảng phái – “Hội đồng cử tri UA” và Liên minh các tổ chức xã hội “Gói cải cách”.

Ứng viên tổng thống, tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko đã tới dự hội thảo.

Theo thông tin của báo “Детектор медиа” trong ban chỉ huy của Zelenskiy đã không có phản ứng nào tới giấy mới tới Hội thảo. Về sau họ trả lời rằng, ứng viên tổng thống chỉ có thể trả lời cho các tổ chức xã hội sau vòng 2 bầu cử. Thành viên của “Hội đồng cử tri UA”, tiến sĩ triết học, người lãnh đạo phòng trong viện triết học Viện hàn lâm khoa học Ukraina Evgeny Bystritskiy thông báo.

Cuộc thảo luận liên quan tới các quyền hạn hiến định của tổng thống Ukraina: chiến lược an ninh, chiến lược chính sách đối ngoại, cách nhùn nhận những con đường phát triển kinh tế, vai trò của tổng thống trong mô hình chính quyền theo Hiến pháp Ukraina, chính sách xã hội.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề