Cộng đồng mạng nhiệt liệt hưởng ứng về sắc lệnh phát triển kinh tế miền tây mà từ trước tới nay chưa chính phủ nào quân tâm đúng mức.

Tổng thống Ukraina Volodimir Zelenskiy đã ký sắc lệnh tiên liệu phát triển các địa phương ở khu vực dãy núi Karrpats. Tài liệu số 543/2019 nhằm khuyến khích phát triển kinh tế xã hội miền tây Ukraina thông qua viên tạo nên những điều kiện hấp dẫn cho đầu tư, đặc biết là đầu tư vào kinh tế du lịch-nghỉ dưỡng và văn hóa.

Tổng thống buộc chính phủ trong vòng hai tháng thông qua một chương trình phát triển Karpats cho năm 2020-2022 có xét đến quan niệm phát triển các lãnh thổ vùng núi.

Đồng thời theo sắc lệnh này chính phủ cần tiên liệu trong các dự án về ngân sách Ukraina năm 2020 và những năm sau tất cả những chi tiêu cần thiết để thực hiện chương trình này.

Rbc.ua

»Cùng chủ đề