Tổng thống Ucraina Victor Yushenko tuyên bố rằng ông vẫn ủng hộ quan điểm tiến hành đồng thời hai cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội.

Ngày hôm nay sau khi kết thúc kỳ họp đảng “Liên minh nhân dân “Ucraina của chúng ta” ông đã phát biểu như vậy với báo giới.

Tổng thống cho rằng, trong tình hình chính trị hiện nay cần đưa sửa đổi vào Hiến pháp, vào hệ thống bầu cử, cũng như cần cải tổ lại hệ thống tự quản địa phương.

Tổng thống nhấn mạnh ông vẫn có thể tháo gỡ khủng hoảng chính trị trong đất nước. “Nếu tôi thuyết phục nhân dân rằng mọi người đều thấy vấn đề ở việc hoàn thiện cơ chế xây dựng chính quyền, chuyển sang hệ thống bầu cử tỷ lệ và qua Hiến pháp sửa đổi xây dựng chính quyền, thì tôi sẵn sàng có bước đi theo phương hướng này, trong đó ủng hộ bầu cử tổng thống và quốc hội trước thời hạn. Nhưng vấn đề ở đây không nói đến kỹ thuật, mà khi nói đến bầu cử trước thời hạn có nghĩa là phải bầu cử theo một hệ thống mới. Chúng ta thông qua luật về bầu cử quốc hội trước thời hạn, thông qua luật về bầu cử tổng thống trước thời hạn rồi chấm hết. Bầu cử phải đem lại nội dung mới, chứ không phải lặp lại sai lầm. Đây là lý do khiến tôi giữ nguyên đề xuất tích cực về vấn đề này”, – ông nói.

Ông Yushenko cũng tuyên bố danh sách các đảng đóng và sự thiếu hoàn thiện của hệ thống bầu cử dẫn đến tình trạng trong quốc hội xuất hiện những con người “có lý lịch đáng ngờ”.

Lê Tâm
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề