Người đứng đầu Ngân hàng quốc gia Ucraina Vladimir Stelmach có thể phải rời vị trí trước khi nhiệm kỳ kết thúc.

Tổng thống Victor Yushenko để ngỏ khả năng trên trong cuộc gặp gỡ đại diện báo chí doanh nghiệp hôm thứ năm.
Theo lời tổng thống, ông sẵn sàng có biện pháp mạnh đối với người đứng đầu NBU, nếu ông này khiến cả hệ thống ngân hàng bị đe doạ, cụ thể là dung túng cho HĐBT giải quyết vấn đề ngân sách bằng cách phát hành thêm tiền.

“Tôi đã áp dụng quyền phủ quyết lần hai (đối với luật chi 10 tỷ grivna cho ngân sách Euro-2012). Mỗi lần phát hành dù là 1 hay 1,5 tỷ đều là nguy hiểm đối với đồng grivna hiện nay”, – ông Yushenko nhận định.

“Nhu cầu về tiền của ngân sách phải được bổ sung bằng cách huy động tiền từ thị trường, ví dụ phát hành trái phiếu, chứ không phải bằng cách phát hành tiền khiến grivna mất giá”, – ông nhấn mạnh.

“Vừa mới ngày hôm nay tôi cảnh báo ông Stelmach rằng nếu trong luân chuyển xuất hiện thêm 1 hay 2 tỷ grivna nữa thì tôi sẽ có biện pháp dứt khoát chứ không chờ đến khi nhiệm kỳ của ông ấy kết thúc”, – ông Yushenko nói.

Theo tổng thống, chính phủ đang có sức ép đối với NBU, để khởi động được cỗ máy in tiền, nhưng việc đó không gỡ được trách nhiệm của người đứng đầu NBU. Theo lời ông Yushenko, ông Stelmach phải trả lời về hoạt động hoặc không hoạt động của mình.

“Tôi bất ngờ một cách khó chịu khi được biết Ngân hàng Tiết kiệm quốc gia cho Naftogas Ucraina vay 22 tỷ grivna. Trong khi tối đa chỉ được cho vay 5 tỷ”, – tổng thống nói.

“dễ hiểu là NBU muốn giúp Naftogas thanh toán khí đốt đúng hạn. Tuy nhiên NBU không có trách nhiệm xen vào việc khí đốt được cung cấp như thế nào, mà công việc của NBU là đảm bảo sự ổn định cho hệ thống ngân hàng”, – ông nhấn mạnh.
Tuy nhiên, trong tình hình grivna sụt giá mạnh hiện nay ông Yushenko buộc tội trước hết là HĐBT.

“NBU chỉ có thể điều tiết các chi tiết, còn cả khuynh hướng tỷ giá ngoại tệ là do chính sách ngân sách, thuế và đầu tư của chính phủ tạo nên”, – tổng thống nói.

Theo ông, NBU lẽ ra đã có thể ấn định tỷ giá grivna ở mức 6,5 grivna/$ nếu như chính phủ huy động được thêm 14 tỷ $. Nhưng hiện tại thì grivna đang bị các khoản nợ quốc gia xâu xé.

Theo thông tin tổng thống đưa ra, tổng số nợ quốc gia hiện nay lên tới 185 tỷ grivna.

Phuong Anh
theo Sự thật Ucraina