Tổng thống Victor Yushenko đã phủ quyết Luật tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào bia kể từ 6 tháng cuối năm 2009. ông tuyên bố như vậy vào buổi họp báo ngắn ngày hôm qua.

“Tôi phủ quyết Luật này và đã gửi luật kèm theo thư sang quốc hội”, – ông Yushenko cho biết.

Theo Luật đã bị phủ quyết, thuế tiêu thụ đặc biệt kể từ 6 tháng cuối năm 2009 phải tưng từ 34 lên 60 cô pếch cho một lít.

Theo lời người đứng đầu quốc gia, vấn đề này không thể trở thành đối tượng để đầu cơ chính trị. Ông Yushenko giải thích quyết định phủ quyết của mình rằng, trong điều kiện khủng hoảng kinh tế mọi cơ quan chính quyền – từ trung ương đến địa phương – đều phải hạn chế chi phí của mình.

Theo tin đã đưa, 3-6 Rađa Tối cao Ucraina đã thông qua Luật “Sửa đổi Luật Ucraina “Về ngân sách quốc gia Ucraina năm 2009” và một số luật khác” (dự luật số N4503). 331 đại biểu đã bỏ phiếu thông qua. Khi Luật được trình tổng thống ký, có thông tin các đại biểu dự định dùng khoản thu thêm từ việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào bia chi cho một số khoản, trong đó có tăng chi phí cho quốc hội 97 triệu grivna.

Phuong Anh
theo Liga.net

»Cùng chủ đề