Tổng thống Ucraina Victor Yushenko phủ quyết sửa đổi luật ngân sách quốc gia quy định Ngân hàng quốc gia Ucraina phải nộp vào ngân sách 9,8 tỷ grivna để đầu tư cho công tác xây dựng chuẩn bị cho Euro-2012.

“Tổng thống Ucraina sử dụng quyền phủ quyết đối với luật sửa đổi ngân sách quốc gia, theo đó NBU phải nộp trước vào ngân sách 9,8 tỷ grivna. Luật này quy định, số tiền này sẽ chi cho các công trình phục vụ Euro-2012”, – lãnh đạo phòng phất triển kinh tế-xã hội Ban thư ký tổng thống Roman Jukovsski thông báo với báo giới hôm thứ hai tại Kiev.

Xin nhắc lại với bạn đọc, trước đó chủ tịch quốc hội Vladimir Litvin đã phát biểu mong muốn tổng thống Victor Yushenko sẽ phủ quyết luật này.

Theo ông Litvin, nguồn tăng phương tiện của NBU cho hoạt động tài trợ cho công tác chuẩn bị Euro-2012 là “khá mâu thuẫn, vì nó cắt giảm Quỹ bảo đảm tiền gửi của người lao động là nơi lẽ ra NBU phải nộp tiền vào”.

“Với cách tiếp cận không hợp lý thì việc này có thể dẫn đến lạm phát gia tăng. Nhưng quyết định đã được đưa ra. Tôi chờ đợi tổng thống sẽ phủ quyết nó”, – ông Litvin nói.

Tuy nhiên chủ tịch quốc hội cũng nhấn mạnh, nếu tình hình tài chính cho công tác chuẩn bị Euro-2012 không được cải thiện thì “Euro-2012 sẽ chỉ là ước mơ xanh của chúng ta mà thôi”.

Ngày 1-7 quốc hội Ucraina thông qua luật “Sửa đổi luật “Về ngân sách nhà nước Ucraina năm 2009” và “Về Ngân hàng quốc gia Ucraina”. Luật này tăng nghĩa vụ đóng ngân sách của NBU trong năm 2009 thêm 9,8 tỷ grivna – tức là lên 13,8 tỷ grivna – lấy từ chênh lệch thu và chi của NBU. Số tiền trên dùng để đảm bảo hoạt động đúng tiến độ cho công tác chuẩn bị Euro-2012.

Lê Tâm
theo Interfax-Ucraina