(DN.ODESA) -Tổng thống Ucraina Vichto Yushenko yêu cầu cơ quan tài chính nhà nước đến hết tuần này phải đưa ra một tỷ giá duy nhất cho đồng grip (UAH).

Hôm nay tại văn phòng thư ký tổng thống, ông Yushenko đã triệu tập Bộ trưởng Tài chính Viktor Pinzeniko và Bộ trưởng Bộ Kinh tế Bohdan Danilisin để bàn về vấn đề ổn định đồng grip bằng một tỷ giá cố định so với các ngoại tệ khác.

Hỗ trợ đồng grip là việc quan trọng trong lúc này, đề nghị cơ quan tài chính quốc gia cân đối và đưa ra một tỷ giá duy nhất cho đồng grip. Làm sao để không có một ai đặt ra câu hỏi “hôm nay tỷ giá là bao nhiêu…” – ông nói.

Yushenko cho hay, kết quả trên trường giao dịch cho thấy, tuần trước tỷ giá quy đổi giữa hai đồng grip và đô la vào khoảng 6,80 đến 7,20 UAH/USD. Đó là một tỷ giá quá cao, nhưng chỉ số ngày hôm qua thì lại khác, tỷ giá trên đã giảm, thậm chí thấp hơn 6 UAH/1USD. Đây là dấu hiệu đáng mừng đối với đồng grip.

Theo DN.ODESA đưa tin, ngày 4/11/2008 tại các ngân hàng của Ucraina tỷ giá quy đổi đô la linh động trong khoảng 5,8050 / 5,8850. Và ngày hôm nay, ngân hàng quốc gia buộc các ngân hàng thành viên thiết lập tỷ giá không vượt quá 5,8.

NNC
theo INI