(DN.ODESA) – Tổng thống Vichto Yushenko lên án LB Nga đã can thiệp vào hoạt động nội bộ của Ucraina bằng việc khuyến khích thành lập liên minh giữa lực lượng chính trị của Thủ tướng Chính phủ Yulia Tymoshenko và đảng đối lập của ông Vichto Yanukovich.

“Nga mời gọi lần lượt hai lực lượng chính trị này đến điện Kremli với cái cớ là “tư vấn”- hay nói cách khác là muốn “bàn thảo để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp”. “Nga là nước lân cận của Ucraina và hàng xóm thì phải sống trong hòa hảo.” – Yushenko mỉa mai.

Trong khi đó, Vichto Yanukovich bày tỏ hy vọng thành lập một liên minh trong nghị viện Ucraina vào ngày 9 tháng 12. Cách đây không lâu, vào ngày 2/12, Yulia Timoshenko (BYUT) thông báo đã sẵn sàng thiết lập một liên minh với Đảng khu vực. Đây là bước tiến của BYUT sau khi tổng thống Yushenko từ chối khôi phục lại “liên minh cam”. Thay vào đó, người đứng đầu nhà nước này đã đi một nước cờ nhanh hơn là nắm quyền lãnh đạo Đảng dân tộc vào ngày 1/12. Như vậy, Đảng dân tộc sẽ là chỗ dựa của thổng thống để công khai chống lại việc thành lập liên minh dự định trên.

Nhưng trên thực tế tại nghị viện Ucraina lại đang diễn ra đàm phán thành lập một “đa số” giữa Đảng khu vực và khối Yulia Tymoshenko, rất có thể thu hút cả sự tham gia của khối Litvina. Trước tình hình đó, Yushenko lên tiếng phủ nhận tính tích cực của liên mình và cho rằng nó sẽ đe dọa đến nền dân chủ trong nước.

Nếu như BYUT và Đảng khu vực liên minh với nhau. Như vậy họ sẽ sở hữu 331 phiếu (đa số) trong tổng số 450 phiếu (trong đó 156 phiếu của khối BYUT và 175 của Đảng khu vực). Nó thậm chí nhiều hơn con số cần thiết (300 phiếu) để thiết lập một liên minh. Và điều đó có nghĩa là, liên minh này có thể áp dụng bất cứ điều luật nào, bao gồm việc thay đổi cả nghị viện. Theo nhận định của lãnh tụ khối cùng tên Vladimir Litvin, BYUT và Đảng khu vực dự định tấn công trên các mặt của đất nước và không ngoại trừ cả việc sửa đổi Hiến pháp Ucraina.

NNC
theo Tổng hợp