Tổng thống Ucraina Victor Yushenko sẵn sàng đảm bảo cung cấp khí đốt sang châu Âu được thông suốt cho dù có phải cắt khí đốt của người tiêu dùng trong nước.

Ông nói như vậy tại diễn đàn doanh nghiệp Ucraina-Áo tại Kiev.
“Ucraina còn chưa sinh ra một chính trị gia nào có thể đóng van dẫn khí đốt sang châu Âu. Phần nhiều sẽ ngược lại, chúng tôi sẽ khoá van cấp khí đốt cho người tiêu thụ trong nước để chứng tỏ rằng đối với chúng tôi hợp tác với EU về vấn đề vận chuyển khí đốt là một trong những ưu tiên quốc gia”, – ông Yushenko nói.

Ông cho rằng, xem xét lại hợp đồng khí đốt giữa Nga và Ucraina sẽ tăng cường được an ninh năng lượng tại châu Âu.

Cũng tại diễn đàn này ông phát biểu, phá giá đồng grivna là biện pháp hợp lý dưới góc độ kinh tế trong điều kiện khủng hoảng kinh tế.

“Chúng tôi buộc phải phá giá đồng grivna 52% kể từ khi khủng hoảng kinh tế bắt đầu. Tôi không thường xuyên nói như vậy, nhưng tôi tin rằng, đây là một trong các biện pháp đúng đắn về chiến lược, nó tạo cơ hội cho nhà xuất khẩu Ucraina ngày hôm nay được đứng dậy. Đây là một trong các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế Ucraina”, – tổng thống nói.

Phuong Anh
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề