(DN.ODESA)-Tổng thống Ucraina Vichto Yushenko thông báo rằng, ông sẽ chuyển ngày bầu cử Quốc Hội từ ngày 7 tháng mười đến ngày 14 tháng 12 năm 2008.

“Tôi đã quyết định hoãn buổi bầu cử đến ngày 14 tháng 12, – Yushenko nói trong buổi họp của Hội đồng an ninh quốc phòng chiều hôm nay.

Theo tin nhận được, hôm nay Tổng thống đã ký một nghị định kéo dài vài ngày hoạt động của Quốc Hội. Yushenko quyết định như vậy là theo đề nghị của Hội đồng an ninh quốc phòng Ucraina để giải quyết khẩn cấp công tác chống khủng hoảng tài chính.

“Sắc lệnh về việc tiến hành bầu cử sớm đã không được Chính phủ hưởng ứng. Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Yulia Tymoshenko đã bỏ qua bầu cử và tiến hành giải quyết khủng hoảng kinh tế”, Yushenko cho hay.

NNC
theo Rian