Tổng thống Victor Yushenko thông báo GDP của Ucraina trong hai tháng đầu năm 2009 đã giảm 25-30%. Ông đã phát ra con số này trong bản Thông điệp hàng năm đọc trước quốc hội (tuy nhiên ông khôg nói rõ tỷ lệ này chỉ tính từ đầu năm hay là so với cùng kỳ năm ngoái).

“Chúng ta đã không sẵn sàng với cơn khủng hoảng… Cú đánh đầu tiên của nó đã rất đau và gây ra hậu quả nặng nề…Chúng ta mất thị trường ngoài nước, nơi nắm giữ 60% xuất khẩu của đất nước, toàn bộ nguồn thu ngoại tệ của chúng ta phụ thuộc vào đó… Hệ quả là GDP năm 2008 giảm 2,1%… và giảm mạnh tới 25-30% trong hai tháng đầu năm nay”, – tổng thống nói.

“Tôi đưa ra con số đó, mặc dù nó đã bị cố tình che giấu”, – tổng thống nói thêm.

Uỷ ban thống kê quốc gia từ chối không bình luận con số mà hãng UNIAN dẫn ra theo lời tổng thống, giải thích rằng hiện nay chỉ số GDP được tính theo quý. Theo hãng UNIAN đưa tin, Uy ban kế toán đánh giá GDP tháng 1-2/2009 của Ucraina giảm 20%.

Đầu năm 2009 Uỷ ban thống kê quốc gia Ucraina do chuyển sang áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế nên đã ngừng công bố hàng tháng số liệu về tình hình tăng trưởng GDP, mà chuyển sang hình thức công bố vào cuối quý. Trong khi đó hàng tháng Uỷ ban đều công bố tình hình tăng trưởng của từng hoạt động kinh tế.

Từ đầu năm 2009 Ban phân tích và dự báo kinh tế của Ucraina đã bắt đầu tính chỉ số sản xuất của các ngành kinh tế cơ bản nhằm đánh giá kịp thời tình hình toàn bộ nền kinh tế. Chỉ số này được tính toán dựa trên các số liệu của ngành kinh tế nào chiếm trên 40% GDP.

Theo số liệu công bố mới nhất tháng hai năm nay chỉ số sản xuất của các ngành cơ bản tiếp tục giảm – còn 29,9% (tính cả năm) so với 32% hồ tháng 1-2009.

Tháng 1-2/2008 GDP tăng so với cùng kỳ năm trước 5,8%.

Lê Tâm tổng hợp
theo UNIAN