(DN.ODESA) -Vấn đề phục hồi liên minh trong Quốc Hội vẫn đang là niềm tin của Thủ tướng Chính phủ Yulia Tymoshenko. Đây là lời phát biểu của tổng thống Ucraina Vichto Yushenko trong chuyến công cán tới tỉnh Chernivtsi.

Theo thông tin nhận được, ông Yushenko cho rằng, ngày nay không nhìn thấy bất kỳ lực lượng chính trị trong Nghị viện có ý muốn tham gia quá trình đàm phán để hỗ trợ các hành động của thủ tướng.

Tổng thống không có thẩm quyền liên quan đến việc thành lập liên minh. Đây là trách nhiệm của các lực lượng chính trị có trong Nghị viện. Tôi tin rằng, nếu Chính phủ có thái độ trung thực với liên minh, không bày ra nhưng cuộc đàm phán lén lút, không tư vấn để đẩy Ucraina theo một hướng khác thì liên minh mới tồn tại lâu dài được” – ông nói.

Tổng thống nói thêm, Đảng dân tộc của ông thiếu tự tin vào việc quay trở lại liên minh. Vì thế cuộc bầu cử sớm sẽ là lối thoát duy nhất để cải thiện tình hình.

Mục đích chủ yếu của ông Yushenko tới tỉnh Chernivtsi là kiểm tra tiến độ khắc phục các hậu quả của thiên tai trong khu vực bị ảnh hưởng và giám sát quá trình phục hồi các cơ sở vật chất.

NNC
theo Liga