Tổng thống Viktor Yushchenko hôm qua đã đệ trình lên Quốc hội dự thảo luật số №4411 về tăng cường quân số cho lực lượng vũ trang Ucraina trong những năm 2009-2011. Nội dung của văn bản luật này được công bố trên trang web chính thức của Quốc hội.

Dự luật dự kiến phê chuẩn số quân số cho lực lượng vũ trang Ucraina vào ngày 31/12/2009 khoảng 200 nghìn người (trong đó có 150 nghìn quân nhân), đợt hai vào ngày 31/12/2010 khoảng 212 nghìn người (162 nghìn quân nhân), đợt 3 vào 31/12/2011 – 212 nghìn người (162 nghìn quân nhân).

Trong bản thuyết minh của dự luật có viết rằng, “thông qua dự luật dưới đây sẽ hỗ trợ việc điều chỉnh quân số trong lực lượng vũ trang Ucraina và tạo điều kiện tăng cường tiềm năng cho lực lượng để bảo vệ chủ quyền của Ucraina.”

Trước đó, người đảm nhiệm tạm thời cương vị Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Valery Ivashchenko thông báo rằng, hiện nay quân số trong lực lượng vũ trang Ucraina là 184 nghìn người, trong đó có 129,5 nghìn quân nhân, 54,5 nghìn người công nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Yuri Yekhanurov cho biết, ngày 08/04/2009 Văn phòng thủ tướng đã thông qua một nghị quyết về số lượng quân nhân cho năm 2009. Tuy nhiên, Chính phủ chỉ tán thành lượng quân số cho lực lượng vũ trang Ucraina trong năm nay là 191 nghìn người, trong đó có 148 nghìn quân nhân. Còn Bộ Quốc phòng lại đề xuất con số là 200 ngàn người và số quân nhân là 150 nghìn.

Bộ trưởng nhấn mạnh rằng, giảm quân số của lực lượng vũ trang Ucraina trong tương lai là không thể vì thiếu nguồn tài chính. “Chúng tôi không thể thực hiện việc cắt giảm lực lượng, bởi đây là chế độ hợp đồng quân đội – nó rất tốn kém,” – Yuri Yekhanurov nói.

NNC
theo RBC

»Cùng chủ đề