Phát biểu khi trả lời trực tiếp trên kênh truyền hình vùng Zhitomyr, Сhủ tịch Đảng Cộng Sản Petro Symonenko cho rằng các nhà tư bản nước ngoài sẽ ủng hộ tại chính cho cuộc vận động tranh cử vào vị trí Tổng Thống của Chủ tịch khối “Mặt trận đổi mới” Arseniy Yatsenyuk

“Ucraina ngày nay đang bị xáo tung lên và nhào nặn theo kịch bản của người Mỹ, trong cái trật tự đó Yushchenko và Kuchma sẽ ủng hộ cho việc Yasetnyuk trở thành Tổng Thống tương lai. Các nhà tư bản, đặc biệt là các nhà tư bản nước ngoài đang tích cực ủng hộ tài chính cho kịch bản này”.- Ông Symonenko nói.

Cũng theo lời ông này, “Người ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Arseniy Yatsenyuk ngồi vào ghế Tổng Thống”. Bên cạnh điều đó, Chủ tịch Đảng Cộng Sản cũng tỏ ra tin tưởng rằng, Yatsenyuk, trong trường hợp được bầu làm Tổng Thống sẽ tiếp tục thi hành các chính sách hoàn toàn có lợi cho các nhà tư bản nước ngoài.

Chính vì như vậy, theo Ông Symonenko, việc bầu chọn Tổng Thống nên do Rada tối cao thực hiện, bởi trong tình hình hiện nay đó là phương pháp duy nhất để Ucraina tránh được những điều tồi tệ sẽ xảy đến trong tương lai.

“Đảng của chúng tôi sẽ hòan toàn ủng hộ việc đưa vào sửa đổi Hiến Pháp vấn đề Tổng Thống sẽ do Quốc hội bầu nên, nếu điều này được đưa ra bỏ phiếu”- Ông Symonenko nhấn mạnh.

 “Việc bầu cử Tổng Thống trong một vài năm trước, cũng như là bầu cử Quốc hội năm ngoái đã được diễn ra trong những điều kiện mới, những điều được hình thành nhằm đáp ứng các nhiệm vụ mới của xã hội. Hoàn cảnh hiện giờ đã thay đổi, và điều đó cần phải được tính đến.”- Ông Symonenko nói thêm.

Quang Thọ