Tổng thống Ucraina Viktor Yushchenko đã ban hành sắc lệnh ngừng các hoạt động của Văn phòng Bộ trưởng liên quan đến cơ cấu trong Bộ Quốc phòng.

Sắc lệnh đã được Tổng ký vào hôm thứ hai 27/07/2009.

Trong sắc lệnh ghi, Văn phòng Bộ trưởng vào ngày 01 tháng 7 năm 2009 đã ban hành nghị định số N664 nhằm sửa đổi lại các quy định của Bộ Quốc phòng.

Trong đó, Chính phủ đã áp đặt cơ quan điều khiển trung tâm của Bộ Quốc phòng Ucraina dưới sự phê chuẩn của Phó thủ tướng thứ nhất.
Tổng thống lưu ý, như vậy là Chính phủ đã mở rộng quyền hạn của Phó thủ tướng thứ nhất, siết chặt các quy định bằng luật riêng của Văn phòng Bộ trưởng.

“Không có bất kỳ điều luật nào của Văn phòng và của Ucraina cho phép Phó thủ tướng Chính phủ có quyền chi phối hoạt động của Bộ Quốc phòng”, -sắc lệnh viết.

Ngoài ra, Tổng thống cho hay, đối với các luật quan trọng, để đảm bảo sự tuân thủ theo Hiến pháp, Chính phủ cần phải đệ trình Quốc hội xem xét chứ không phải tự ý ban hành. Việc làm vừa rồi cho thấy Chính phủ đã lạm dụng quyền hạn của Quốc hội, đồng thời vi phạm đến luật cơ bản của Ucraina.

NguyenNghia
theo Segodnya