Tổng Thống Ucraina Victor Yushchenko tin tưởng rằng, những đề nghị về việc thay đổi Hiến Pháp cần thiết phải quan tâm tới sự ổn định và tính hiệu quả công việc của Quốc hội, các cơ quan chấp hành luật pháp, cũng như là các chình quyền địa phương.

Đây là thông báo do bộ phận phụ trách báo chí của Tổng Thống đưa ra ngày hôm qua ( mồng 2 tháng tư) trong một cuộc phỏng vấn hàng tuần của tạp chí “Tiêu điểm”.

“Thời gian đang trôi đi, chúng ta cần phải nói lên một cách công khai và rõ ràng rằng – Hiến pháp mang lại điều gì . Chúng ta cần phải thực hiện một cách trung thực và đầy đủ trách nhiệm của mình- Quốc hội cần lắng nghe, và thông báo tới người dân cách giải quyết vấn đề của mình”- Yushchenko phát biểu.

Tổng Thống bày tỏ sự tin tưởng rằng, việc thay đổi Hiến pháp phải tuân theo nguyện vọng của người dân, và ông cũng hy vọng rằng Rađa tối cao sẽ thực hiên điều đó bằng những bước đi có trách nhiệm của mình. Yushchenko cũng nhắc lại rằng, nhằm mục đích đảm bảo tính minh bạch của quy trình Hiến pháp, ông đã đề xướng việc thành lập Hội đồng Hiến Pháp quốc gia. “ Đồng minh quan trọng nhất của tôi- đó là 47 triệu người dân Ucraina.” – Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh.

“Tôi chân thành bày tỏ quan điểm của mình và cũng sẵn sàng bảo về quan điểm đó.  Với nó, chúng ta sẽ có được một chính phủ, một hệ thống các cơ quan chính quyền địa phương tự chủ một cách đầy đủ. Chúng ta cũng sẽ có được một thể chế rõ ràng về quyền hạn của Tổng Thống đối với các vấn đề  đảm bảo tính ổn định, an ninh,  sự toàn vẹn lãnh thổ, các chính sách đối nối , đối ngoại.”- Yushchenko nói.

Quang Thọ
theo Pravda

»Cùng chủ đề