(DN.ODESA) – Đảng “Ucraina của chúng ta” (đảng dân tộc) trong cuộc họp vào tuần tới dự định sẽ loại bỏ một loạt các đại biểu của mình thuộc khối “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân”, những người đã tham gia ủng hộ thành lập liên minh với khối Yulia Tymoshenko và khối Litvin, đây là tuyên bố trước báo giới của tổng thống Ucraina – kiêm lãnh đạo đảng dân tộc Viktor Yushchenko.

Trong quốc hội đã thành lập liên minh giữa “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân” với BYUT và khối Litvin. Đã có 37 trên tổng số 72 đại biểu thuộc khối thân tổng thống ký nhận vào bản thỏa thuận liên. Trước đó chính Yushchenko đã từng tỏ thái độ phản đối thành lập liên minh và không muốn các đại biểu của đảng mình tham dự. Đảng “Ukraina của chúng ta” là một thành viên trong khối “Ukraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân”. Đại hội đảng vào ngày 29 tháng 11 đã bầu ra người lãnh đạo là Yushchenko. Trước đây, ông là chủ tịch danh dự của đảng “Ukraina của chúng ta”.

Tổng thống nhớ rằng, trong Đại hội đảng “Ucraina của chúng ta” đã tuyên bố không thể khôi phục lại hoạt động của liên minh đổ vỡ hồi tháng 9 giữa NU-NS với khối Yulia Tymoshenko.

“Trong tuần tới chúng tôi sẽ tiến hành giai đoạn II của Đại hội, và tôi chắc chắn rằng Đại hội sẽ “đả động” đến những người đã đi ngược với quy ước đảng là hỗ trợ việc thành lập liên minh trên, những người này sẽ bị loại trừ khỏi đảng và loại bỏ khỏi danh sách các đại biểu nhân dân. Bất kỳ một lực lượng chính trị nào cũng có thể được làm điều đó. Đây chính là một quá trình thanh lọc “- trích lời Yushchenko.

Theo ông, trong quá trình thành lập liên minh không mang tính quần chúng.

“Ngày nay, cái mà người ta vẫn gọi là liên minh kia được xây dựng trên sự lũng đoạn về chính trị – đó là thực tế” – ông nói.

Yushchenko cũng cho biết thêm, liên minh vừa thành lập không chiếm đa số phiếu trong nghị viện. Gần một nửa số đại biểu của khối “Ucraina của chúng ta- Tự vệ nhân dân” không tán thành ký nhận vào văn kiện thỏa thuận. Trong liên minh thực sự chỉ có 214 đại biểu, nó ít hơn con số tối thiểu là 226 trên tổng số 450 đại biểu Quốc hội.

“Liên minh này chỉ có thể làm việc nếu có sự tham gia của Đảng cộng sản. Trong khi đó Đảng cộng sản không phải là thành viên của liên minh. Nếu cho chúng tôi được nói về loại liên minh này, thì đó chính là sự ô nhục,” – tổng thống mỉa mai.

Yushchenko cho rằng, lý do chính tạo ra một liên minh như vậy là mong muốn giữ lại chỗ cho Thủ tướng Chính phủ Yulia Tymoshenko.

Theo lời ông, trong điều kiện hiện tại của cuộc khủng hoảng kinh tế Chính phủ phải là người dẫn đầu, có khả năng hành động và có những biện pháp đổi mới hiệu quả.

Hôm trước, Phó Ban thư ký tổng thống Roman Bezsmertny nhận định rằng, việc làm đầu tiên đưa Ucraina thoát khỏi khủng hoảng kinh tế là thay thế Thủ tướng Chính phủ.

NNC
theo Kores