Tổng thống Ucraina đề nghị sửa đổi luật cơ bản hiện hành. Viktor Yushchenko ngày hôm nay đã gửi lên tòa án của Quốc hội dự thảo luật thay đổi Hiến pháp của mình. Ông đề xuất xây dựng trong Quốc hội thể chế hai nghị viện (Thượng nghị viện và Hạ nghị viện) – mở rộng quyền hạn cho cơ quan chính quyền địa phương và quay lại chế độ bầu cử đa số. Thêm một đề xuất nữa là ứng cử viên cho chức vụ Thủ tướng không do Liên minh đề cử, mà là do Đảng nhận được nhiều số phiếu nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội đề cử. Tuy nhiên, để soạn lại Hiến pháp – cần phải có sự tán thành của 2/3 đại biểu.

Viktor Yushchenko, Tổng thống Ucraina cho biết: “Xã hội ngày hôm nay không cần mạnh tay, mà cần một đạo đức chính trị.”

Petr Simonenko, lãnh tụ Đảng cộng sản Ucraina: “Vâng, chả có điều gì mới lạ cả, tất cả chúng ta đều biết rằng, đó chỉ là khẩu hiệu của ông ta để tham gia vào cuộc bầu cử”.

Phần gây xôn xao nhất trong bản thông điệp của Tổng thống là ở đoạn cuối. Viktor Yushchenko nói rằng, ông sẽ ủng hộ chế độ hai nghị viện và hệ thống bầu cử mới. Nó sẽ được nêu trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Tuy nhiên, mọi người có mặt trong hội trường lúc không hoan nghênh sáng kiến của Yushchenko và tỏ ra tức giận.

Viktor Yushchenko cho hay “ -Hầu hết các quốc gia ở châu Âu là những đơn vị thi hành thể chế hai nghị viện. Chúng ta cần phải học tập mô hình của Châu Âu”.

Nhớ lại chuyện của 5 năm trước khi phe đối lập đề xuất thể thức hai nghị viện. Nhưng ý tưởng chia đôi nghị viện đã bị Tòa án Quốc hội loại bỏ.

Sergey Sobolev, Đại biểu quốc hội từ khối BYUT cho biết: “Tôi không thấy có một lợi ích nào ngoài một mục đích duy nhất là làm suy yếu nghị viện”.

Chủ tịch quốc hội Ucraina Vladimir Litvin khi nói về ý tưởng thành lập Thượng nghị viện cũng không có vẻ hứng khởi cho lắm. Ông cho rằng, việc làm trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các “trùm đầu sỏ” chính trị tại Ucraina hoành hành.

Đảng khu vực tỏ ý không chống lại ý tưởng xây dựng thể chế hai nghị viện, nhưng theo họ, vấn đề cần thiết nhất lúc này là khắc phục khủng hoảng tài chính trong nước.

Viktor Yanukovich cho biết: “Những thay đổi đó cần phải được chuẩn bị và để làm được điều này cần phải giải quyết những vấn đề trước mắt mà Ucraina đang gặp phải. Chúng ta cần phải tổ chức một cách hiệu quả, chất lượng làm việci, liên minh phải hỗ trợ chính phủ và chỉ như vậy mới có thể khắc phục hậu quả của khủng hoảng, sau khi cải cách ở cấp địa phương, cải cách tư pháp, lúc đó chúng ta mới bàn đến lời đề xuất của Tổng thống.

Yulia Tymoshenko, Thủ tướng Chính phủ Ucraina lại cho rằng, những đề xuất của Tổng thống tới Quốc hội Ucraina là hoàn toàn ích kỷ.

NNC
theo Inter