Tổng thống Viktor Yushchenko kêu gọi đa số của Nghị viện tham gia đàm phán với các nhóm khác của Quốc hội để thông qua các quyết định quan trọng của đất nước. Phát biểu của ông tại cuộc họp của Hiệp hội thành phố Kiev.

Tổng thống nói, Chính phủ được bầu ra sau khi liên minh trong Quốc hội được thành lập. Vậy tại sao ngày nay trong bộ máy nhà nước của Ucraina vẫn tồn tại cuộc khủng hoảng chính trị ?”.

Theo ý kiến của ông, câu trả lời cho vấn đề này là đa số trong Quốc hội không đủ 226 đại biểu để có thể đưa ra một phán quyết có hiệu lực.

“Tôi hiểu tình hình tại Quốc hội, trong số các đảng phái thì phân nửa đã bị mua chuộc và nửa còn lại thì không. Thực tế không hề tồn tại một liên minh theo đúng quy định của Hiến pháp, và vì vậy không thể thông qua được một đạo luật nào cho đất nước”, – Yushchenko nói.

Theo Yushchenko, để giải quyết tình trạng này cần phải củng cố thêm cho các nhóm đại biểu khác tại Quốc hội. “Chúng ta cần phải đàm phán với từng bên về quyết định số phận của liên minh hiện tại”, – Yushchenko nói.

Theo ý kiến của Tổng thống, có thể thông qua một đạo luật để tạo ra một đa số trong Quốc hội với Đảng khu vực, và với các đảng phái khác, từ đó mới có thể thông qua được các quyết định cần thiết dành cho Ucraina.

Ông lưu ý rằng, để có thể tìm thấy sự hiểu biết lẫn nhau trong Nghị viện, cần phải thành lập một kế hoạch hành động cụ thể góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng.

Như thông tin trước đó, Viktor Yushchenko cho rằng, những xu hướng trong nền kinh tế của Ucraina cho thấy đất nước đang trong tình trạng trì trệ.

NNC