Tổng thống Ucraina – Viktor Yushchenko đã giao cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan ngoại giao theo dõi giám sát nghiêm ngặt hơn việc thực hiện thỏa thuận về đơn giản hóa chế độ cấp thị thực cho người Ucraina của các quốc gia – thành viên Liên minh Châu Âu.

Điều này đã được người đứng đầu nhà nước cho biết tại một cuộc họp về chế độ thị thực giữa Ucraina và Liên minh Châu Âu EU.

Yushchenko nhấn mạnh rằng sau khi ký kết thỏa thuận với EU về việc đơn giản chế độ thị thực đã xuất hiện nhiều xu hướng tích cực. Đặc biệt, trong năm 2008, việc cấp thị thực cho người Ucraina tăng 25%, 50% số thị thực được cấp miễn phí. Yushchenko cũng lưu ý rằng cùng với sự tăng số lượng cấp thị thực, số lượng từ chối cấp giảm đi một nửa.

Đồng thời ông nhấn mạnh rằng xuất hiện vấn đề, và làm cả bức tranh tốt đẹp thay đổi theo hướng tiêu cực. Tổng thống lưu ý rằng mặc dù trong 2 năm gần đây số lượng từ chối cấp thị thực cho người Ucraina giảm từ 10-12% xuống còn 5-6%, nhìn chung vẫn còn vấn đề lớn.

“Trong 5 phần trăm này là hàng chục ngàn người dân, hàng chục ngàn vấn đề không được giải quyết. Tôi giao việc này cho những nhà ngoại giao, các văn phòng tư vấn, Bộ Ngoại giao – Số liệu thống kê này đáng báo động với chúng ta, 5% bị từ chối đối với các công dân Ucraina – không phù hợp với mức độ thỏa thuận của chúng ta với EU”, – Yushchenko cho biết.

“Tạm thời tôi không thể hài lòng với tính chất của chính sách nhập cảnh và cấp thị thực, mà chúng ta đã đạt được với EU, chúng ta vẫn còn những việc cần làm”, -Tổng thống nói.

Ông lưu ý rằng một số đại sứ quán của các nước Châu Âu rất hay yêu cầu từ những người Ucraina các giấy tờ, không được quy định trong thỏa thuận về việc đơn giản hóa chế độ thị thực.

Yushchenko yêu cầu Bộ Ngoại giao giám sát tình hình chặt chẽ hơn nữa và không cho phép những trường hợp phân biệt đối xử đối với công dân Ucraina.

“Chúng ta cần phải có phản ứng nhanh thích hợp cho hành vi phân biệt đối xử đối với người dân của chúng ta”, – Tổng thống cho biết.

Ông đã yêu cầu các nhà ngoại giao Ucraina nhiệm vụ đầu tiên của họ là phải bảo vệ các quyền của công dân Ucraina. Để làm được điều này cần phải theo dõi và đấu tranh nhằm đảm bảo rằng bên kia của thỏa thuận – Liên minh Châu Âu EU – chấp nhận điều đó, người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh.

Ngoài ra, Yushchenko bày tỏ tin tưởng rằng Ucraina trong thời gian tới có thể thực hiện cuộc đối thoại đầu tiên về việc xây dựng chế độ miễn thị thực với EU.

NNC
theo Kor

»Cùng chủ đề