Tổng thống Viktor Yushchenko đã đưa ra nhận rằng, sự suy giảm kinh tế của Ucraina đã chạm đến đáy cuối cùng của cuộc khủng hoảng. Ông đưa ra tuyên bố này ngày hôm nay trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Economist của Anh.

“Quý I năm nay cho thấy có xu hướng giảm mạnh của khối lượng sản xuất, kinh doanh, thương mại, và giao thông vận tải, nhưng nếu các bạn nhìn những chỉ số kinh doanh trong vòng nửa tháng trở lại đây thì sẽ thấy một số mặt tích cực. So với tháng 2, tình hình kinh tế trong tháng 3 nói chung đã tăng lên khoảng 10%, tất cả những điều này cho chúng ta cảm giác cuộc khủng hoảng đã chạm đến đáy của nó và ngành công nghiệp sẽ có những chuyển biến tích cực hơn trong những tháng tiếp theo,” – Yushchenko nói.

Đồng thời, Chủ tịch nhấn mạnh rằng sự hợp tác với Quỹ Tiền tệ Quốc tế(IMF), Ngân hàng Thế giới(WB), Ngân hàng Châu Âu(EB) là những nền tảng cơ bản cho các kế hoạch ổn định kinh tế của Ucraina.

“Tôi sẽ cố gắng thuyết phục chính phủ làm tất cả mọi thứ cần thiết để có thể triển khai thực hiện các chương trình chống khủng hoảng, vì đó là điều kiện cần thiết cho sự hợp tác giữa Ucraina và IMF,” – tổng thống cho biết.

Ông cho rằng, có một số yêu cầu của IMF đã được Ucraina thực hiện một vài tháng trước đây, vấn đề khúc mắc hiện nay là những thiếu hụt ngân sách. “Nhưng chúng tôi cố gắng bù đắp những thiếu hụt của ngân sách là bởi phục vụ yêu cầu thực tế của xã hội chứ không chỉ là một trong những điều kiện mà IMF đưa ra,”- Yushchenko nhấn mạnh.

Phamxuan
theo Inter