Để đưa hoạt động của quốc hội Ucraina vào đúng “quỹ đạo tôn ti trật tự” thời gian của tổng thống Victor Yushchenko chỉ còn tính từng ngày.

 Đây là kết luận của các luật gia khi bình luận về yêu cầu của người đứng đầu quốc gia phải xây dựng được liên minh bền vững, và nếu không xây dựng được thì ông có dự định tuyên bố bầu cử quốc hội trước thời hạn.

Các luật sư khẳng định rằng sau ngày 25-4 này quốc hội sẽ được miễn trừ giải tán. Chiểu theo phần 5 điều 90 Hiến pháp quyền hạn của Rađa Tối cao không thể bị Tổng thống chấm dứt trước thời hạn trong thời hạn 6 tháng cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống hoặc nhiệm kỳ quốc hội – mà tại Ucraina kỳ bầu cử tổng thống tới đã được Rađa Tối cao ấn định vào ngày 25-10-2009.

Nói về thời hạn bầu cử tổng thống, các chuyên gia của báo LIGA.ZAKON nhận xét, theo điều 104 Hiến pháp tổng thống mới được bầu nhậm chức không chậm quá 30 ngày kể từ ngày tuyên bố chính thức kết quả bầu cử và tuyên thệ. Người đứng đầu quốc gia tiếp tục thực hiện nghĩa vụ cũ của mình cho đến khi nhậm chức tổng thống. “Theo đó, nếu bầu cử tổ chức vào ngày 25-10, thì ngay trong tháng đó tổng thống tân cử sẽ nhậm chức, có nghĩa là tổng thống nhiệm kỳ trước sẽ mất quyền hiến pháp giải tán quốc hội không phải vào tháng 4, mà sang tháng 5, thậm chí muộn hơn”, – các chuyên gia kết luận.

Trước đó, ngày 22-4 tổng thống V.Yushchenko yêu cầu liên minh hiện nay trong quốc hội phải đưa ra bằng chứng về sự tồn tại của mình. “Liên minh phải chứng tỏ được là có tồn tại, có được xây dựng, trình ra chính phủ, thông qua quy chế và có phát triển”, – tổng thống nói. “Tôi sẽ tác động bằng mọi cách để hoạt động của quốc hội trở lại đúng quỹ đạo. Nếu không được thì còn một cách khác – đó là tiến hành bầu cử quốc hội trước thời hạn”, – ông kết luận.

Trước đó ông Yushchenko đã đệ trình ra Toà án Hiến pháp khiếu nại về Quyết định của quốc hội ấn định ngày bầu cử tổng thống vào 25-10-2009. “Tôi khẳng định rằng, Quyết định của Rađa Tối cao ấn định ngày bầu cử tổng thống trước thời hạn là không đúng pháp luật và vi phạm mục 5 điều 103 Hiến pháp về quyền ra lệnh”, – ông nối.

Toà án Hiến pháp đã có thông báo với phóng viên Liga khẳng định Toà sẽ bắtt đầu nghe điều trần về việc này ngày 29-4.

Phuong Anh
theo Liga