Tổng thống Ucraina đứng đầu Đảng Nhân dân Liên đoàn “Ucraina của chúng ta” Viktor Yushchenko tin rằng lực lượng chính trị của mình sẽ giành chiến thắng cuộc bầu cử nghị viện.

Ông tuyên bố điều đó trước các đại biểu Đại hội NSNU (Ucraina của chúng ta ) lần thứ VII, đã diễn ra ngày hôm nay tại Kiev.

“Chúng tôi sẽ đi bầu cử, và nhân đây, các bạn hãy nhớ cho rằng, chúng tôi sẽ giành chiến thắng” – ông kêu gọi các thành viên của đảng này.

“Chúng tôi đi bầu cử và giành chiến thắng, bởi vì chúng tôi chăm sóc các thế hệ kế tiếp, những thế hệ Ucraina trong 5, 7, 12 năm nữa”, – Tổng thống nói.

Lãnh đạo đảng cho biết thêm, “Ucraina của chúng tôi” không phải là một dự án như để chia đất nước thành hai, thành ba phần.” “Chúng tôi có một dự án chính trị – để chứng tỏ cho người dân Ucraina thấy rằng đó sẽ là đường lối đúng trong tương lai”, – ông nói.

Yushchenko cho rằng đây là một Đại hội lịch sử, bởi vì kể từ ngày hôm nay sẽ bắt đầu sự phục sinh của Đảng.

NNC
theo Kor