Tổng thống Ucraina V.Yushenko đã hứa với Thủ tướng Yulia Timoshenko trong khi cùng bay trong một chuyến bay từ Brucsel trở về vào ngày 19 tháng 3, rằng đảng ‘NUNS’ của ông ở Quốc hội sẽ bỏ phiếu ủng hộ cho 4 dự luật chống khủng hoảng mà chính phủ sẽ đề xuất để phục hồi hợp tác với Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Thủ tướng Yulia Timoshenko đã nói như vậy trên kênh truyền hình 1+1 vào hôm chủ nhật, 29 tháng 3.

Bà còn nói thêm rằng, trong chuyến bay đó Bà còn nói với Tổng thống về quan điểm nguyên tắc của những dự luật này và sự cần thiết tiếp tục hợp tác với IMF. Bà nói: “Tổng thống đã hứa là vào ngày thứ 3, 31 tháng 3 đảng NUNS’ của ông tại Quốc hội sẽ bỏ phiếu thuận cho cả 4 dự luật trong bó chống khủng hoảng’ này”.

Thủ tướng một lần nữa lại khẳng định rằng, Bà không muốn sự đối đầu nào cả với Tổng thống. Bà với tư cách là Thủ tướng chịu trách nhiệm về tình hình đất nước và tiếp tục sẽ không phản ứng với bất cứ những buộc tội nào. “Bất kỳ sự đối đầu nào thì cũng là dấu hiệu không tốt”.

“Bà đứng trên quan điểm mà Cách mạng cam đã bảo vệ, trước hết là đấu tranh với tham nhũng, công khai hóa những luồng tài chính và tự do ngôn luận trên thực tế. Có thể là quan điểm như vậy ai đó xem là đối đầu với nhưng tôi không bao giờ lùi bước khỏi quan điểm như vậy”.

Phó chánh văn phòng Tổng thống đồng thời là đại diện Tổng thống tại Quốc hội, ông I.Popov cho biết V.Yushenko tin tưởng là cánh thân Tổng thống của đảng NUNS’ sẽ bỏ phiếu thuận ủng hộ bó dự luật chống khủng hoảng của chính phủ.

“Một trong những nhiệm vụ mà Tổng thống đặt ra tại Quốc hội là phái ‘NUNS’ sẽ bỏ phiếu thuận cho bó dự luật đó tại phiên họp đựợc dự định vào ngày đầu tuần”.

Ông I.Popov thông báo rằng, Tổng thống lấy sự đoàn kết chính quyền làm kim chỉ nam và là sự cần thiết để thông qua những dự luật quan trọng cho nền kinh tế, trong số đó có sự hợp tác với IMF để nhận thêm tín dụng lần hai. Đây muốn nói đến bỏ phiếu thuận cho việc tăng thuế đặc biệt đối với các sản phẩm thuốc lá, rượu và thay đổi luật “bảo hiểm hưu trí”.

Còn đối với dự luật thay đổi Ngân sách thì Tổng thống cho rằng cần phải có sự thay đổi căn bản chứ không phải thay đổi hình thức. Điều đó chỉ có thể làm được trên cơ sở những chỉ tiêu chính xác của sự phát triển kinh tế và Ngân sách theo kết quả của quý 1 năm 2009.

Hoàng Xuân Kiểm

»Cùng chủ đề