Cựu tổng thống Ukraina Victor Yuschenko tuyệt đối từ chối lỗi của mình trong vụ Yanukovich chiếm hữu tài sản nhàn nước như dinh thự Mezgigorye ở Kyiv thành tài sản cá nhân.

“Đấy, ở đây thì tôi hoàn toàn không có lỗi”, – Yuschenko nói cho báo Novoe Vremia. >>”Новое время“.

Cựu tổng thống kể rằng khi còn là thủ tướng đã cho việc chuyển tất cả các dinh thự từ quản lý của chính phủ sang cho quản lý trực thuộc tổng thống. Và quốc hội dưới sự lãnh đạo của ông Litvin đã thông qua dự luật cho việc chuyển quản lý đó và sau đó là chuyển sang cho ông Yanukovich (khi Yuschenko là tổng thống, -nd).

Tờ báo nhấn mạnh rằng chính Yuschenko đã ký quyết định chuyển quản lý Mezhigorye, thì ông Yuschenko phản ứng lại rằng oonh không thể không ký dự luật đó. Và ông đổ cho Tymoshenko, có vẻ như chính  thủ Yulia Tymoshenko cũng muốn chuyển sang đó ở.

Phòng báo chí đã “đá” lại Yuschenko bằng tuyên bố rằng “từ tất cả những gì ngài Yuschenko nói chỉ đúng có một điều đó là ông đã ký quyết định chuyển giao dinh thực cho Yanukovich”.  “Và sau khi hết nhiệm kỳ tổng thống ngài Yuschenko vẫn tiếp tục sử dụng dinh thự nhà nước với nhiều ưu đãi… Thứ hai nữa, sự vi phạm các chuẩn mực đạo đức và pháp chế của Yuschenko cho dù có nhiều yêu cầu, kêu gọi ông ra khỏi dinh thự nhà nước nhưng ông vẫn lưu trú ở đó những 4 năm sau khi đã mãn hạn tổng thống”, – đại diện bà Yulia Tymoshenko bình luận và thêm rằng, “Yuschenko chỉ ra khỏi dinh thự sau khi Yanukovich bỏ trốn”.

Ukrainska Pravda

»Cùng chủ đề