Tổng thống Ucraina V.Yuschenko đánh giá không thể mất nền độc lập của Ucraina, kể cả có xung đột vũ trang với quốc gia khác. Tổng thống đã nói như vậy trong khi trả lời phóng vấn các báo “Ucraina moloda”, “Den” và “Delo”. Tổng thống tin tưởng: tương lai của Ucraina sẽ được hình thành tuyệt nhiên từ quan điểm của chúng ta. Tổng thống nhấn mạnh, “câu trả lời cho việc Ucraina đã hiện thực hay chưa hiện thực không phải phụ thuộc vào Mat-xcơ-va mà là phụ thuộc vào chúng ta, vào từng người trong số chúng ta”. Ông đánh giá, mỗi quốc gia tự chủ có quyền đối với lịch sử của mình, đối với ngôn ngữ, với những ưu tiên dân tộc và cần phải tiếp thu như là cái đã cho.

Theo niềm tin của Tổng thống, làm một kịch bản để mất nhà nước ngày hôm nay là không thể. “Có hàng triệu người sẽ đứng lên để ngăn chặn điều đó. Và đó không phải là đồ chơi của một vài nhà chính trị. Đó là quan điểm của hàng triệu người. Đó là một thách thức rõ ràng – Ucraina đã hiện thực hay chưa”.

Tổng thống đồng thời nói: “Tôi loại trừ ngay bất kỳ một bước tiến nào có thể gọi là quân sự. Đó là nông cạn. Ngày nay uy hiếp bằng vũ khí hoặc xâm lược – đó là cách cư xử vụng về”.

Yuschenko lưu ý rằng, nhiều chính trị gia của Ucraina cho phép “trò chơi chính trị” trong quan hệ Nga-Ucraina ông cho là điều không thể được phép. Một lần nữa người đứng đầu quốc gia lưu ý, sự đối thoại giữa quốc gia với LB Nga cần phải là đối thoại bình đẳng.

Tổng thống lưu ý rằng, về phía mình ông chưa bao giờ sử dụng ngôn ngữ không tế nhị trong quan hệ đối với nhân dân Nga hoặc với chính quyền Nga.

Khi nói về việc, Ucraina cần phải làm gì để có thêm chiến thắng, kể cả trên chính trường quốc tế thì Yuschenko đánh giá: tất cả là từ sự thống nhất quốc gia. Ông tuyên bố: “Rất tiếc, không có đủ sự thống nhất trong nước” .

 

Hoàng Xuân Kiểm
theo Unian