Bộ trưởng bộ nội vụ Ukraine, ông Yuri Lutsenko tuyên bố tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày hôm nay rằng, Bộ nội vụ Ukraine phát hiện thấy những dấu hiệu phạm tội từ phía lãnh đạo của NBU. Phóng viên hãng RBC-Ukraine đưa tin như vậy.

Bộ trưởng từ chối làm chính xác, ai chính là người từ lãnh đạo NBU đã liên lụy đến những phạm tội và sai phạm công vụ. Ông thông báo: “Tôi lưu ý rằng, hiện Bộ nội vụ đang tiến hành điều tra một số vụ hình sự: về việc các ngân hàng thương mại đánh cắp vốn, lừa dối taì chính trong khi nhận tín dụng tái cấp vốn và lừa dối tài chính trong khi tiến hành đấu giá ngoại hối. Theo những báo cáo của các cán bộ dưới quyền của tôi trong quá trình điều tra đã phát hiện những dấu hiệu liên đới của cấp lãnh đạo cao nhất của NBU với những vụ này”.
Bộ trưởng nhấn mạnh rằng, “nhờ sự che chở từ phía Tổng thống Ukraine thực tế sử dụng chế độ miễn tố lãnh đạo của NBU đã che đậy việc tổ chức lạm dụng tài chính quy mô lớn từ phía các ngân hàng thương mại”. “Tỷ giá ngoại hối đã trở thành kịch bản từ phía Phủ tổng thống để làm mất ổn định tình hình trong nước”. Ông nói: – “Bởi thế tôi kêu gọi Tổng thống Ukraine Vichtor Yuschenko – hoặc là lập lại trật tự tại NBU, hoặc cho Những người dưới quyền của mình “ăn mì khô”, tiếp tục như vậy là không thể chịu đựng được. Trước mắt chúng ta những vụ áp-phe quy mô lớn đang được tiến hành”.
Như đã đưa tin, ngày 18 tháng 8 người đứng đầu Bộ nội vụ đã tuyên bố về những lạm dụng trong tái cấp vốn của các ngân hàng “Rodovid Bank” và ngân hàng “Nadra”. Bộ trưởng nhấn mạnh: – “Trong quá trình tái cấp vốn hàng loạt của NBU cho các ngân hàng thương mại đã xảy ra sự đánh cắp các luồng tài chính với số lượng lớn”. Ngoài ra ông còn lưu ý đến sự cần thiết làm rõ vai trò của những cán bộ của NBU mà đã tiến hành tái cấp vốn với những thế chấp đáng nghi ngờ.
Như đã đưa tin, ngày 18 tháng 8 người đứng đầu Bộ nội vụ đã tuyên bố về những lạm dụng trong quá trình taí cấp vốn. Tại NBU khi đó đã bác bỏ tuyên bố của ông Lutsenko. Giám đốc phòng kinh tế đối ngoại của NBU, ông Sergey Kruglik nói: – “Bất cứ tuyên bố nào không tế nhị cũng có thể dẫn đến mất ổn định tình hình và làm mất lòng tin đối với đồng nội tệ”. Ông này lưu ý rằng, hành động đúng đắn của NBU trong vấn đề tái cấp vốn trong năm 2008 đã được khẳng định bởi kiểm toán ngày 8 tháng 9 năm 2009.

Hoàng Xuân Kiểm
theo (theo UNIAN dẫn rbc-ukraine)