Tại cuộc họp của chính phủ Thủ tướng Yulia Tymoshenko thông báo rằng, làm phát trong tháng 4 so với tháng trước là 0,9%. Thủ tướng đánh giá rằng, lần đầu tiên trong thời ký khủng hoảng chỉ số lạm phát xuống dưới 1%, và quá trình lạm phát đang chậm lại. Bà nói: “Tôi nghĩ, tiếp tục từng tháng một quá trình lạm phát sẽ chậm lại. Điều đó có nghĩa là khủng hoảng đang chậm lại”.

Ngân sách quốc gia trong 4 tháng năm 2009 đã vượt mức kế hoạch hầu như là 4%, trong đó tháng tư năm nay đã thực hiện vượt mức kế hoạch 10,7%, trong đó Quỹ chung vượt 5,7%, Quỹ đặc biệt vượt 33,5%.

Về vấn đề liên quan đến tín dụng của IMF thì bà nói, IMF đã chuyển cuộc họp của ban giám đốc từ ngày 13 tháng 5 sang ngày8 tháng 5 năm 2009. Như đã đưa tin, ngày 17 tháng 4 người đứng đầu IMF ở Ucraina, bà Pazarbazyola tuyên bố là Sứ mạng của IMF sẽ đề nghị hội đồng giám đốc chi cho Ucraina gần 2,8 tỷ đô la. Bà nói thêm, nếu hội đồng giám đốc IMF đống ý với đề nghị của Sứ mạng IMF thì Ucraina sẽ nhận đợt chuyển khoản tín dụng vào giữa tháng 5 năm 2009.

Lưu ý rằng, theo ý kiến của chuyên gia của “TT nghiên cứu triển vọng”, ông Zholud thì chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4 so với tháng 3 là 1-1,2%. Nói chung, trong năm 2009 TT này đự báo lạm phát sẽ vào khoảng16%. Theo lời của chuyên gia TT này thì trong số những yếu tố ảnh hưởng đến lạm phát trong năm nay là sự gia tăng giá hàng nhập khẩu do mất giá đồng Grivna và gia tăng giá trị dịch vụ, kể cả dịch vụ cộng đồng. 

Trước đó IMF đã dự báo lạm phát trung bình trong năm ở Ucraina là 16,8 năm 2009 và 16,4 năm 2010. Theo dựu báo của WB thì lạm phát trong năm nay ở Ucraina sẽ là 16,4%.

Lưu ý rằng, lạm phát ở Ucraina trong các tháng 1-3 là 5,9%. Lạm phát trong năm 2008 ở Ucraina là 22,3% và trong năm 2007 là 16,6%,l trong năm 2000 là 25,8%.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN

»Cùng chủ đề