Rõ ràng là có những toan tính cho thấy chính phủ bây giờ đang làm những biện pháp không phổ thông nhưng có hiệu lực để ổn định kinh tế và trước ngưỡng bầu cử có thể gặt hái những lá phiếu cử tri từ chính sách đó. Đó là lời bình những biện pháp của chính phủ do ông Vitaly Bala đưa ra khi nói về việc thực hiện những thỏa thuận với IMF của chính phủ.

Chuyên gia này nói: “Ngày hôm nay không một ai có thể nói rằng, Tymoshenko thực hiện những cam kết của IMF là để lấy lòng công chúng. Đồng thời sự phân tích hoạt động của chính phủ, tức là bó biện pháp chống khủng hoảng, cho thấy rằng, quan niệm cử tri ở đây chỉ là thứ yếu, thậm chí đứng vị trí thứ ba. Trong khi đó có thể không cần nghi ngờ gì, nếu trong trường hợp công tác chống khủng hoảng và ổn định kinh tế của chính phủ thành công thì điều tra xã hội học lại thể hiện ngay tăng trưởng chỉ số uy tín của Tymoshenko và chính phủ của Bà”.

Theo ý kiến của ông này, những tay chơi chính trị chủ yếu khác đã tiến hành những chiến dịch mang tính chiến thuật, có đặc điểm trì trệ và không tiên liệu những tổ hợp nhiều nước cờ.

“Trong trường hợp, khi những ứng viên chủ yếu ghế Tổng thống tiến hành những chiến dịch chủ yếu theo quán tính thì xã hội học chỉ mang tính chất phạm vi hẹp tạm thời. Nó là chiếc gương chứ không chỉ ra được hướng đi tới. Điều đó có nghĩa là với sự bắt đầu chiến dịch tranh cử thì chỉ số xã hội học và cảm tình chính trị, cùng với nó là chỉ số của các tay chơi chính yếu trong cuộc đua sẽ thay đổi một cách căn bản”.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN/Fraza.ua

»Cùng chủ đề