(DN.ODESA) – Thủ tướng Ucraina Yulia Timoshenko tuyên bố rằng Khối BYUT sẽ không cho Quốc hội xem xét bất cứ vấn đề gì chừng nào Quốc hội chưa được nghe báo cáo của chủ tịch Ngân hàng nhà nước Vladimir Stelmach về vấn đề khủng hoảng tài chính trong nước. Bà đã tuyên bố như vậy trong ngày hôm nay tại cuộc họp báo.