(DN.ODESA) – Ngân hàng thế giới (WB) cho Ucraina vay khoản tín dụng 500 triệu USD cho chính sách phát triển là một bước tiến có ý nghĩa để cân đối ngân sách quốc gia cho đến hết năm nay. Thủ tướng chính phủ Yulia Timoshenko vừa cho biết như vậy tại cuộc họp của chính phủ.