Tại cuộc hội nghị bàn về chính sách phát triển nông nghiệp Ucraina Thủ tướng Ucraina Yulia Tymoshenko nói: “Tôi tin tưởng là chính phủ của bà còn làm việc lâu dài”.

Bà nói: “Không cần phải để ý đến những vấn đề chính trị, cho dù chính trị Ucraina có những vấn đề bùng nhùng thì chính phủ này vẫn sẽ còn tiếp tục làm việc trong thời gian dài”.

Lưu ý rằng, ngày 8 tháng 4 Tổng thống Ucraina V.Yushenko lại một lần nữa nói “Liên minh đa số ở quốc hội sau khi thành lập Liên minh chưa hình thành chính phủ và chỉ định thủ tướng mới như yêu cầu của Hiến pháp”. Và Tổng thống nói rằng khả năng thoát khỏi khủng hoảng chính trị là Liên minh phải có 226 lá phiếu của đaị biểu tham gia liên minh để khẳng định sự tồn tại một liên minh đa số theo đòi hỏi của Hiến pháp. Sau đó Liên minh cần phải thông qua nghị quyết về Thủ tướng và chính phủ theo luật định. Cách khác là thay đổi lại liên minh cho đủ số phiếu quá bán là 226 đại biểu bằng cách thêm đảng phái khác vào. Nếu sự kiện phát không triển theo những kịch bản đó thì chỉ còn cách tuyên bố bầu cử lại quốc hội trước thời hạn.

Như vậy Thủ tướng chính phủ đã không lấy làm ý nghĩa những lời nói của Tổng thống và kiên quyết an ủi cuộc họp để thực hiện bằng được chủ trương chính sách nông nghiệp mới của Bà.

Lưu ý rằng tại cuộc họp này Bà Yulia Tymoshenko đã trình bày chương trình ủng hộ và phát triển nông nghiệp Ucraina bằng cách ủng hộ những người sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp tránh trả giá cho giới trung gian và độc quyền trong nông nghiệp nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nhà sản xuất và tạo cho họ những hỗ trợ của chính phủ về tài chánh mua sắm thiết bị nông nghiệp và bán sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng bằng cách mở các hội chợ nông nghiệp (chợ nông trại) tại các thành phố trong những ngày nghỉ cuối tuần để nông dân có chỗ bán sản phẩm của mình.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN