(DN.ODESA) – Biên bản vừa được ký kết ngày hôm nay về việc cho phép chuyên viên quốc tế đến thánh sát Hệ thống vận chuyển gas của Ucraina là “cứng rắn” hơn so với biên bản ký ở Brucsel (Bỉ). Bà Thủ tướng nói như vậy với các nhà báo.