(DN.ODESA) – Hôm nay, 16.01.2009 Thủ tướng Ucraina tuyên bố: “vào ngày thứ bảy này tôi sẽ lên đường đến Moscow hội đàm để đạt một sự đồng ý của phía Nga đối với vận chuyển transit khí đốt của Nga sang châu Âu và cung cấp khí đốt cho Ucrain. Trong hoàn cảnh hiện nay thì thực hiện một nhiệm vụ như thế thì quả là rất phức tạp”.

Bây giờ nhiệm vụ tước tiên của chính phủ là bảo đảm phục hồi vận chuyển transit khí đốt vào châu Âu. Điều đó cần thiết trước hết cho Ucraina, bởi vì thanh thế của chúng ta như là một quốc gia vận chuyển đã bị mất, có cả nguy cơ hủy hoại thể chất Hệ thống ống dẫn khí đốt trong trường hợp vận chuyển bị dừng lại. Có được niềm tin là Hội đàm cung cấp gas vào Ucraina kết thúc thành công trong tương lai gần là dựa vào sự hiện diện của những thỏa thuận khung (Momorandum) hồi tháng 10 của lãnh đạo của hai Chính phủ Ucraina và Nga, đồng thời, dựa vào số lượng dự trữ khí đốt mà chúng ta có trong các kho chứa dưới lòng đất. Đó là cơ sở để tiến hành hội đàm và cho phép chúng tôi đứng vững được ít tuần mà không cần lấy bất cứ một mét khối khí đốt nào của người khác.

Ngoài ra, khí đốt lưu kho cho thêm thời gian để hội đàm về các điều kiện cung cấp khí đốt vào Ucraina. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Chính phủ Ucraina không kết nối vấn đề ký kết Hiệp định về cung cấp khí đốt vào Ucraina với vấn đề phục hồi vận chuyển Transit gas vào châu Âu. Điều đó sẽ là không có cơ sở và không công bằng. Chính phủ nhận trách nhiệm hoàn toàn về vượt qua khủng hoảng quan hệ khí đốt với nước Nga mà không phải do chúng tôi gây nên.

Một lần nữa tôi khẳng định rằng, đến ngày 30 tháng 12 năm 2008 ở cấp Thủ tướng Ucraina và Nga đã thỏa thuận được tất cả những điều kiện cung cấp khí đốt vào Ucraina và thực hiện vận chuyển transit khí đốt của Nga vào châu Âu, nhưng vào thời điểm hai ngày cuối cùng của năm thì những thế lực chính trị của Ucraina liên quan đến dịch vụ trung gian đen tối “RosUkrEnergo” sử dụng những khả năng của mình đã nhúng tay vào và làm đổ vỡ việc ký kết tất cả những Hợp đồng, phá vỡ quá trình đàm phán mà rất vất vả mới sắp xếp được.

Những phá phách như vậy được những nhà chính trị của Ucraina tiếp tục cho đến cả ngày hôm nay. Tôi sẽ kết thúc điều đó vào những ngày gần đây. Để có những hành động có hiệu quả và có trách nhiệm trong ngoại giao khí đốt thì chỉ có duy nhất một đường lối của Chính phủ mà sẽ được thực hiện một cách không nao núng. Tôi sẽ không cho phép điều khiển song song quá trình hội đàm và điều khiển Cty “Naftogas” để làm đứt đoạn nó. Tôi cần hai cái: không chọc gậy bánh xe và không chọc dao sau lưng.

Trong bối cảnh đó những tuyên bố gần đây của một số đồng sự của Văn phòng Tổng thống đối với cá nhân tôi là không hề làm tăng thêm lập trường của Chính phủ trên bàn hội đàm ở Nga, cũng không làm tăng thêm thanh danh của Ucraina ở châu Âu. Tôi sẽ không bao giờ trả lời họ, mà tôi chỉ yêu cầu Tổng thống hãy hạn chế tự do ngôn luận của mấy nhân viên văn phòng thiếu trách nhiệm của mình dù chỉ là mấy ngày thôi (là để kết thúc đàm phán với Nga – ND).

Sau khi tất cả mọi người, ai có thể có khả năng thử sức trong lĩnh vực khí đốt, thì ngày hôm nay chúng tôi quay lại những gì mà hai tuần rưỡi qua đã bỏ đi: vấn đề khí đốt là việc Chính phủ cần phải giải quyết. Chỉ có điều khác là bây giờ phải giải quyết trong những điều kiện khó khăn hơn nhiều.

Những nguyên lý cơ bản của thương thảo sẽ là: Không có bất cứ trung gian nào; quan hệ trực tiếp giữa “Naftogas” và “Gasprom”; Giá cả phải đôi bên cùng có lợi cho cả khí đốt và cho vận chuyển transit; Không một lời về tư nhân hóa hoặc về một hình thức bất kỳ nào nhằm tước quyền sở hữu Hệ thống dẫn khí của Ucraina; Tất cả khí đốt của Nga dành cho châu Âu sẽ không bị lấy đi bất kỳ một Gramm nào.

Ý tôi muốn nói về sự cần thiết nhân nhượng để giữ gìn những quan hệ tốt đẹp giữa Ucraina và Nga, đồng thời thanh danh của cả hai nước ở châu Âu. Tôi tin là một sự nhân nhượng như vậy có thể tìm thấy.

Hoàng Xuân Kiếm