Thủ tướng Ukraina Arseny Yatsenyuk trong cuộc gặp gỡ với những người lãnh đạo các phái và tổng thống đã tuyên bố rằng sẵn sàng từ chức nhưng nếu liên minh đề xuất được một thủ tướng mới với một kế hoạch hành động.

Đại diện của phái Mặt trận nhân dân của thủ tướng Yatsenyuk, ông Maxim Burbak cùng với ông Lyasko thuộc phái đảng cực đoan tuyên bố sau cuộc gặp gỡ với tổng thống

“Thủ tướng Yatsenyuk tuyên bố rằng nếu trong quốc hội có 226 phiếu cho thủ tướng mới với một chương trình hành động mới thì ông sãn sàng nhường chức vụ”, – ông Lyasko nói.

Thủ lĩnh cực đoan đánh giá rằng trong cuộc gawpjg ỡ đã tiềm thấy những cơ sở để hình thành một liên minh mới.

“Phái cực đoan sẵn sàng tham gia vào hình thành liên minh mới và chính phủ mới”, – ông Lyasko lưu ý.

“Tại cuộc gặp gỡ này thủ tướng nói, xin mời, hãy cho 226 phiếu ủng hộ ứng cử viên mới, hãy lập nên đội ngũ và cho thấy một chương trình hành động của chính phủ trong năm 2016. Và tất cả chúng tôi sẵn sàng bắt đầu tư vấn về sự tham gia của mình trong liên minh mới”, – ông Burbak dẫn lời thủ tướng Yatsenyuk nói.

Theo lời ông Burbak, tổng thống đã nêu ba khả năng thoát khỏi khủng hoảng: chính phủ kỹ trị mà có thể do Yaresko lãnh đạo, chính phủ mang tính chính trị và sự tiếp tục ủng hộ chính phủ đó. Tuy nhiên, thủ lĩnh phái “Tự cứu mình” Oleg Berezyuk nhận xét rằng ông không nghe thấy thủ tướng nói “sẵn sàng từ chức”. “Tự tôi không nghe thấy, có câu nói rõ ràng đó hay không, hay chỉ là ám chỉ”, – ông Berezyuk nói.

Như đã biết, ngày 14 tháng 3 thư ký báo chí phủ tổng thống Svyatoslav Tsegolko thông báo rằng tổng thống đã có hội đàm với thị trường Lviv Andrey Sadovoy và đề xuất ông với tư cách ứng viên, tuy nhiên phía đảng “Tự cứu mình” đã bình luận rằng, có vẻ như đó chỉ là trò chơi truyền thông. Tự ông Sadoviy khi bình luận thông tin này có vẻ như đã từ chối đề xuất với lý do phái của ông ta ở quốc hội chỉ có “26 tay súng” và chỉ chịu trách nhiệm tương tự với độ tín nhiệm này.

Đồng thời ông Berezyuk cũng cho biết, phái của ông không có ý định biểu quyết cho ứng viên nào, chừng nào chưa có trưởng công tố mới, chưa thay đổi UBBC trung ương và thông qua luật tiến hành bầu cử quốc hội theo hệ thống tỷ lệ với danh sách mở.

Nguồn: Ukrainska Pravda

PS/Comment: Tất nhiên rồi, với sự thất bại hai năm qua trong các vấn đề nâng cao đời sống xã hội dẫn đến nhiều bất bình của quân chúng thì một cuộc bầu cử mới không chỉ tạo ra khủng hoảng xã hội mà còn tiêu diệt, hoặc ít nhất là giảm đáng kể số “tay súng” ở quốc hội mới của hai chính đảng lớn đang cầm quyền hiện nay – đảng “Đoàn kết” của tổng thống và đảng “Mặt trận nhân dân” của thủ tướng và cơ hội lên ngôi sẽ thuộc về đảng “tự cứu mình” của Sadoviy  và đảng “Batkivschina” của Tymoshenko, thậm chỉ có thể các đảng đối lập hiện “Oppoblock”.

»Cùng chủ đề