Quốc gia Ukraina hoàn toàn không còn phụ thuộc Nga về khí đốt, kinh tế và chính trị. Ukraina trở thành một quốc gia Châu Âu.

Thủ tướng Ukrauna Arseny Yatsenyuk nói về những gì đạt được và chưa đạt được trong hai năm lãnh đạo chính phủ sau chiến thắng của Cách mạng phẩm giá trong chương trình truyền hình “10 phút với thủ tướng” hôm chủ nhật. Ông đã thừa nhận rằng ông có lỗi trong việc chính quyền chưa đạt được việc thực hiện những hy vọng của Maydan.

“Tôi cởi mở với các bạn. Hiển nhiên chúng tôi đã không đạt được tất cả những gì người dân mong muốn và hy vọng. Và ở đây có một phần lỗi của tôi mà tôi thừa nhận”, – thủ tướng Yatsneyuk tuyên bố.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng đất nước dù sao cũng đã thay đổi trong những năm gần đây theo hướng tốt lên.

“Khi chúng to nó về một Ukraina Châu Âu thì hai năm về trước ai có thể nghĩ rằng dù sao chúng ta cũng đã ký hiệp định về hội nhập chính trị với Liên minh Châu Âu, rằng nền kinh tế Ukraina đã trở thành một phần của kinh tế Châu Âu liên hiệp và các công dân Ukraina sẽ nhận quyền đi lại với Châu Âu mà không cần thị thực. Rằng đơn giản là chúng ta đã trở thành người Châu Âu. Rằng chúng ta sẽ cắt biên giới với hộ chiêu trắc sinh học để vào Châu Âu mà không cần thị thực, không có cản trở nào và sẽ cảm thấy mình là thành viên xứng đáng của gia đình Châu Âu. Chúng ta đã làm được điều đó. Và con đường này là không thể đảo ngược. Không một ai có thể làm đảo ngược Ukraina trở về chế độ xô-viết và đó là thành tựu của mỗi một chúng ta”, – ông Yatsenyuk nói.

“Trên thực tế Ukraina đã trở thành nhà nước độc lập. Trước đó chúng ta bị điều khiển từ nước Nga. Ngày hôm nay – đó là một nhà nước độc lập và có chủ quyền. Đây là nhà nước đấu tranh chống lại cuộc xâm lược quân sự của Nga. Đây là đất nước của những con người tự do, những con người đã chiến thắng trong cách mạng phẩm giá”, – thủ tướng nói.

Thủ tướng Yatsenyuk nhấn mạnh rằng Ukraina không còn phụ thuộc nước Nga cả về khí đốt, cả về kinh tế, cả về chính trị.

Mô hình mà đã cho phép Victor Yanukovich tiếm quyền cho bản thân và gia đình ông ta đã bị phá vỡ. “Chúng ta bắt đầu đi trên con đường chuyển giao quyền hạn từ chính quyền trung ương cho địa phương. Và quá trình này được gọi là giãn quyền trung ương. Chúng ta đã chuyển các quyền hạn tới địa phương, chuyển tài chính và chuyển trực tiếp trách nhiệm trước công dân cho địa phương tại thành phố, làng xã”, – thủ tướng Yatsenyuk nói.

Thủ tướng đồng thời dẫ thí dụ về những cải cách thành công như cảnh sát mới và phục hồi sức mạnh quân đội.

Lưu ý rằng quốc hội Ukraina đã không thể sa thải Hội đồng bộ trưởng do thủ tướng Yatsenyuk lãnh đạo, và bây giờ ông có khă năng làm việc ít nhất cho tới tháng 9.

Nguồn: “lb.ua”