“Hoặc là chúng ta thoát khỏi chủ nghĩa dân túy và mị dân, hoặc là chúng ta đứng về phía các giá trị để thuyết phục nhân dân, thuyết phục để họ có sự lựa chọn đúng đắn trong cuộc bầu cử này”, – ông Yatsenyuk nói.

“Các chính trị gia hệ thống hiện tại không tìm thấy sự thay đổi của hệ thống. Tôi ủng hộ sự phục hồi thủ lĩnh chính trị, ủng hộ tranh luận bảo vệ các quan điểm. Tôi ủng hộ đấu tranh để bảo vệ các quan điểm của mình và không dùng những thủ đoạn dân túy và mị dân để thuyết phục cử tri”, – ông Yatsenyuk, thủ lĩnh đảng Mặt trận nhân dân nói khi mở màn Diễn đàn quốc tế lần thứ 12 ở Kyiv.

Theo lời ông thử thách 2019 – đó là năm của thử thách và bầu cử: “Ở Ukraina có bầu cử tổng thống và Quốc hội. Chúng ta chờ đợi tuyên bố người chiến thắng vòng 2. Và những cuộc bầu cử này cũng dân chủ như là vòng một”.

Mùa thu sẽ có Bầu cử quốc hội và sẽ có Liên minh mới, sẽ hình thành HĐBT mới: “Bầu cử quốc hội cũng quan trọng không kém so với bầu cử tổng thống”.

Tiếp theo lại có các cuộc bầu cử ở Châu Âu – nghị viện Châu Âu, lập Ủy Ban Châu Âu và sẽ biết ai sẽ có ảnh hưởng quyết định trực tiếp đối với Ukraina”.

Một số kết luận từ các quá trình chính trị: chúng ta chưa thích nghi được với những thay đổi của hệ thống. Chúng ta chưa sẵn sàng cho những thử thách mới này. Chúng ta phải nói một cách cởi mở và thừa nhận sự chưa sẵn sàng cho những đổi thay trên thế giới, công nghệ mới, cách tiệm cận mới dẫn tới những đổi thay không chỉ có trong chính trị mà cả về cấu hình tư tưởng”.

Cần phải lấy ra kết luận từ lịch sử 100 năm trước, bởi vì năm nay là một thế kỷ Hội tụ Ukraina (Kể từ Nền cộng hòa Mikhail Grushebskiy năm 1918, -nd):

“Ukraina từng đoàn kết lại, nhưng kết quả của những quá trình giằng xé trong quốc gia, sự thiếu ý chí chính trị, cuộc xâm lược của Nga chống Ukraina hồi đó và sự bất định của Phương Tây cho nên Ukraina đã đánh mất nhà nước của mình. Kết quả là chủ nghĩa Bolsevich của Nga đã hình thành nên đế chế của tội ác, bắt đầu đàn áp và thiết lập chuyên chế. Đế quốc cái ác đã khiêu khích đối đầu quốc tế và bắt đầu chiến tranh thế giới lần thứ hai, trong đó Stalin và Hitler đã ký kết với nhau hiệp ước bí mật và thỏa thuận khung (Pact Molotov-Rifbentroff, tháng 8 năm 1938, -nd)”.

“Kết luận: cần có thủ lĩnh chính trị, cần nói những điều khó nghe (quan điểm cá nhân, -nd). Cần phải có quan điểm và học cách bảo vệ quan điểm. Cần có giá trị. Đừng bao giờ nói cái mà người ta muốn nghe mà cần nói điều mình tin tưởng và điều muốn đạt được. Hãy tìm cho mình sức mạnh nội tại để thuyết phục.

Trước nhà nước vẫn là những thách thức đó, những thách thức mà 100 năm trước đã có.

Hoặc là chúng ta từ bỏ mị dân và dân túy, hoặc chúng ta đứng trên các giá trị và sẽ biết cách thuyết phục công dân như thế nào để làm sự lựa chọn đúng đắn. Đây là sự phức tạp, nhưng là cách đúng đắn”, – thủ lĩnh Mặt trận nhân dân kết luận.

Nguồn: Lb

»Cùng chủ đề