Theo lời ông Lutsenko trong vòng ba tuần thủ tướng Ukraina Yatsenyuk cần phải đề xuất một thành phần chính phủ mới hoặc là đề đơn từ chức. Quốc hội Ukraina có thể xem xét vấn đề bất tín đối với thủ tướng Ukraina Yatsenyuk, nếu như trong vòng ba tuần người đứng đầu chính phủ không đề xuất được một thành phần chính phủ mới hoặc không tuyên bố từ chức.

“Chúng tôi còn ba tuần, trong vòng thời gian đó thủ tướng phải xác định: hoặc đề xuất thành phần chính phủ mới và một chương trình làm việc mà có thể thu được 226 phiếu thuận, hoặc là ông ta nhận thức rằng cá nhân không làm được việc đó thì tuyên bố từ chức. Nếu ông không làm bước này hay bước kia như vậy thì rõ ràng buộc phải thông qua quyết định bất tín không phải đối với chính phủ mà là đối với chính thủ tướng”, – người lãnh đạo phái BPP Yuri Lutsenko tuyên bố với báo giới bên lề quốc hội hôm thứ 5.

Ông lutsenko nhấn mạnh rằng phái tổng thống BPP sẽ không ra khỏi liên minh nhưng làm việc với HĐBT hiện nay là điều không thể được.

“Chúng tôi không tin rằng thể thức HĐBT của Yatsenyuk có thể giải quyết những nhiệm vụ hiện nay (cải cách, chống tham nhũng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước)”, – chính trị gia Lutsenko nói.

Lưu ý rằng, người đứng đầu phái “Batkivschina” Yulia Tymoshenko đã tuyên bố dẽ đưa ra sáng kiến biểu quyết một quyết định sa thải chính phủ và thủ tướng và sau đó có thể thành lập một liên minh mới “trên nền tảng các lực lượng chính trị dân chủ”, “không có phương án Hybrid”.

Nguồn: “sevodnya”

»Cùng chủ đề