BYUT và đảng khu vực muốn dẹp bỏ tất cả các ứng cử viên khỏi cuộc chạy đua giành chiếc ghế tổng thống, đó là ý kiến của đại biểu quốc hội Ucraina, thủ lĩnh Mặt trận cải cách Arsenhi Yasenhuk.
Ông tuyên bố như vậy trên kênh “Inter” hôm chủ nhật.

Ông nhận định, đầu tiên là (họ) muốn “liên minh hiến pháp”, tức là muốn sửa đổi Hiến pháp để tiến hành bầu cử tổng thống trong Quốc hội.

Ông Yasenhuk nói thêm, hiện nay (họ) đang muốn “làm giả một cuộc bầu cử toàn dân”.
Theo ông, những sửa đổi luật bầu cử tổng thống Ucraina được thông qua trong lần trình đầu tiên là “nỗ lực giả mạo quy mô” cuộc bầu cử thông qua kiểm soát các khối đại biểu quốc hội đằng sau các uỷ ban bầu cử.

Ông Yasenhuk khẳng định, “lần đầu tiên trong lịch sử Ucraina quốc hội hoàn toàn can thiệp vào quá trình bầu cử”.
“Và những ứng cử viên tổng thống nào không có khối đại biểu trong quốc hội sẽ bị mất cơ hội bảo vệ kết quả bầu cử”, – ông Yasenhuk nói.

Ông nói tiếp, hiện đang có cố gắng kiểm soát kết quả bỏ phiếu thông qua uỷ ban bầu cử vốn hoàn toàn đặt dưới sự kiểm soát của các khối đại biểu chủ chốt.

Trả lời câu hỏi, ai đưa ra sáng kiến những sửa đổi luật đó, ông Yasenhuk nói: “Nhiều khả năng đó là các sáng kiến cơ sở xuất phát từ khối BYUT, nhưng cũng được một bộ phận đảng khu vực ủng hộ”.

“Thực chất thương lượng chỉ có một nội dung – đó là dẹp bỏ các ứng cử viên khác”, – thủ lĩnh Mặt trận cải cách nói.
Theo ông, trong tình hình này “ông Yanukovich ít có lợi, nhưng có lẽ có những lực lượng nào đó trong nội bộ đảng khu vực quan tâm đến điều đó”.

Ông cho rằng, trong chiến dịch tranh cử tổng thống cần phải có các quan sát viên quốc tế, cũng như “người Ucraina phải bảo vệ quyền bầu cử của mình”.

Phuong Anh
theo UNIAN

»Cùng chủ đề