Thủ lĩnh đảng khu vực Victor Yanukovich có kế hoạch thành lập một trung tâm chống khủng hoảng toàn quốc, bao gồm đại diện tất cả các đảng trong quốc hội, cũng như đại diện giới trí thức Ucraina.

Ông tuyên bố như vậy trong bài báo của mình cho tạp chí “Zerkalo nedeli” số 29 ra tuần 8-14 tháng 8 năm 2009.

“Tôi ủng hộ sáng kiến thành lập một trung tâm chống khủng hoảng toàn quốc. Nhiệm vụ của trung tâm này là tập trung tất cả mọi thông tin về tình hình trong nước từ các nguồn chính thức cũng như nguồn không chính thức, tìm ra các huyệt đạo và đề xuất các phương án giải quyết từng nhiệm cụ thể”, – ông tuyên bố.

Theo ông, trung tâm chống khủng hoàng này phải tập hợp được đại diện các đảng chính trị trong quốc hội, cũng như giới trí thức trong cả nước.

“Trung tâm này phải có tất cả mọi lực lượng trong quốc hội tham gia, cũng như đại diện giới trí thức toàn Ucraina. Nhân dân phải được thông tin về hoạt động của trung tâm một cách tối đa và trực tiếp”, – ông Yanukovich tuyên bố.

Ông cho rằng trung tâm này sẽ thành lập và hoạt động hiệu quả éau khi bầu cử tổng thống kết thúc.

“Tôi nghĩ, trung tâm chống khủng hoảng sẽ được thành lập sau bầu cử, vì chỉ có nhân dân mới có thể dành sự tin cậy cho nó:, – ông Yanukovich nói.

Phuong Anh
theo UNIAN

»Cùng chủ đề