Đảng khu vực kiên quyết đưa ra yều cầu “tăng lương và lương hưu cho những người nghèo nhất” và thêm một loạt các thay đổi khác vào luật về bầu cử tổng thống.

Thủ lĩnh đảng khu vực Victor Yanukovich đã có tuyên bố được đăng tải trên trang web của đảng.

“Đảng khu vực một lần nữa đề nghị liên minh cầm quyền với yêu cầu không được trì hoãn bỏ phiếu để tăng lương và lương hưu cho những công dân nghèo nhất”, – ông Yanukovich nói.

Ông cũng phát biểu, đảng khu vực cho rằng bỏ phiếu cho dự luật bầu cử tổng thống này là cần thiết, vì luật này sẽ đảm bảo không xảy ra khả năng gian lận. “Có nghĩa là, chúng tôi yêu cầu bỏ quy định bỏ phiếu tại nhà. Bỏ phiếu quy định bỏ phiếu bằng phiếu rút tên. Xây dựng số lượng khu vực bỏ phiếu tuỳ theo số lượng cử tri. Đảm bảo điều kiện như nhau cho tất cả các ứng cử viên theo đệ trình tại các uỷ ban bầu cử – mỗi đệ trình được hai đại diện. Tăng tiền đặc cược của ứng cử viên tổng thống để loại trừ công nghệ ứng cử viên kỹ thuật”, – tuyên bố của ông Yanukovich viết.

Ông nhấn mạnh, đảng khu vực muốn bỏ phiếu cho luật nào giảm đáng kể được chi phí cho bầu cử tổng thống lấy từ ngân sách quốc gia.

“Đảng khu vực ủng hộ thông qua luật nào cho phép tiến hành cuộc bầu cử tổng thống Ucraina một cách trung thực và minh bạch, phản ánh được nguyện vọng của nhân dân”, – ôgn yanikovich nhấn mạnh.

Phuong Anh
theo Podrobnosti