Cuộc bầu cử trước thời hạn và Quốc Hội cần phải gấp rút tiến hành, theo lời nhận xét của lãnh tụ đảng đối lập ( đảng khu vực ) – ông Vichto Yanukovich.

Ngày 9 tháng 10, tổng thống Ucraina ngài Vichto Yushenko đã ra sắc lệnh trong cả nước về việc tiến hành cuộc bầu cử trước thời hạn vào Quốc Hội vì lý do khủng hoảng nội bộ và không thành lập được liên minh cần quyền nào. Tòa án thành phố Kiev ngày 10 tháng 10 đã hủy bỏ sắc lệnh của Yushenko theo đơn kiện của khối Yulia Timoshenko. Ngay hôm đó, phát ngôn viên của tổng thống đã đưa ra bản kháng cáo, và nó sẽ được xem xét vào ngày thứ 2 ( 13/10/2008) tại tòa án khiếu nại Kiev.

“Bầu cử cần phải được tiến hành. Cần phải thiết lập một trật tự trong đống hỗn loạn. Đó là việc cấp bách nhất cần phải làm lúc này. Hãy dừng lại việc phân chia đất nước, chúng ta cần một sự ổn định” – đó là tuyên bố ngày hôm nay trước giới báo chí của lãnh tụ đảng khu vực Vichto Yanukovich.

Ông cũng cho biết thêm, muốn diễn ra bầu cử, đất nước cần phải chấm dứt việc đối đầu giữa các phe ở mức độ cao nhất. Mà cụ thể là đối đầu giữa các lãnh tụ của các phe. Đảng của ông đã và sẽ không ủng hộ cho bất kỳ cuộc bầu cử như vậy.

Theo lời ông, người dân cần phải tiến hành đi bỏ phiếu, chỉ có vậy mới có thể chấm dứt được bối cảnh hỗn loạn này.

“Nếu như điều đó không xảy ra, tôi e rằng, sự ổn định trong hệ thống chính quyền sẽ không được đảm bảo” – ông nhấn mạnh.

Lý do giải thể Quốc Hội phần lớn là do liên minh Đảng dân tộc của tổng thống và khối Yulia Timoshenko sụp đổ vào ngày 3 tháng 9 theo lời đề nghị của Đảng dân tộc. Việc này xảy ra trước trước khi BIUT liên minh với Đảng khu vực và Đảng cộng sản với mục đích là hạn chế quyền lực của tổng thống.

“Hai người bạn chiến hữu” trong cuộc “cách mạng cam”, hiện tại là tổng thống Yushenko và thủ tướng Yulia Timoshenko đã tự giao ước với nhau là không thể thành lập một liên minh mới trong Quốc Hội theo đúng thời gian cho phép của hiến pháp là 30 ngày.

Nguyễn Tuyết