Thủ lĩnh của đảng khu vực Victor Yakunovich tuyên bố tổng thống đất nước phải được bầu toàn dân và kỳ bầu cử tới đây nên tổ chức vào ngày 17-1-2010.

“Tổng thống phải được bầu toàn dân. Đây là quan điểm mang tính nguyên tắc của tôi. Không có một cơ sở nào để nghĩ khác đi”, – ông tuyên bố tại Donhsk hôm nay, cơ quan báo chí của đảng khu vực cho biết.

Ông Yakunovich nhận xét hiện nay xung quanh vấn đề này có rất nhiều suy diễn do phe đối lập của đảng khu vực đưa ra. Tôi cho rằng, đây là cách thức đấu tranh chính trị với chúng tôi, tôi không thể gọi khác đi được”, – ông nói.

Thủ lĩnh đảng khu vực cũng cho rằng, kỳ bầu cử tổng thống lần này nên được tổ chức vào ngày 17-1-2010.

“Tôi đã tư vấn với các luật sư. Có hai ngày: 25-10 và 17-1. Không nên đẩy mọi người đi bầu cử vào dịp lễ Năm mới. Tôi cho rằng ta nên nghỉ lễ trước đã, sau đó sẽ tiến hành bầu cử”, – ông Yakunovich nói.

“Nhân dân lựa chọn ai, đất nước sẽ đi theo người đó”, – ông nói thêm.

Thủ lĩnh đảng khu vực cho biết, đối với Ucraina hiện nay cải cách hiến pháp là rất quan trọng.

“Tất cả chúng ta đều chán ngấy các âm mưu chính trị cấp cao giữa tổng thống và thủ tướng rồi. Phải cải tổ lại hệ thống này và nâng tầm trách nhiệm của chính quyền lên”, – ông Yakunovich nói.

Theo tin đã đưa, Toà án Hiến pháp phán quyết nghị quyết của Rađa Tối cao Ucraina về tổ chức bầu cử tổng thống ngày 25-10-2009 là không hợp hiến.

Tổng thống Victor Yushenko, chủ tịch Rađa Tối cao Vladimir Litvin cùng nhiều chính trị gia khác tuyên bố nên tiến hành bầu cử ngày 17-1-2010.

Trước đó báo chí Ucraina đưa tin, đảng khu vực và khối BYUT đang thương lượng thành lập liên minh trong quốc hội, nhưng trở ngại là vấn đề sửa đổi Hiến pháp. BYUT dường như đề xuất bầu tổng thống trong quốc hội còn đảng khu vực dứt khoát không nhất trí.

Phuong Anh
theo UNIAN